Ürünlü halkı meralarına sahip çıkıyor!
14.11.2014
15:50
Gelir kaynakları hayvancılık olan Ürünlü halkı, mera alanlarının hipodroma dönüştürülmesini istemiyor!

14 Kasım 2014 Cuma günü Ürünlü Mahallesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Ürünlü Muhtarı Nihat Algan, söz konusu alanın mera olarak kalmasını, geçimlerini bundan önce olduğu gibi hayvancılıkla sürdürmeye devam etmek istediklerini söyledi. Meraların ortadan kaldırılmasının GDO'lu yemlerin kullanımını arttıracağını belirten Ürünlü halkı, mera alanlarının talanına ve yağmalanmasına son verilmesini istediklerini belirttiler. 

'Meramızda hipodrom istemiyoruz!', 'Kır üretmezse kent aç kalır', 'Meralara sahip çık, geleceğini koru' yazılı pankartlarla şikayetlerini dile getiren Ürünlü halkına, çeşitli kurum ve kuruluşlar da destek verdi. 

Meramızda Hipodrom İstemiyoruz! 

Hayvancılık tarımın en önemli kollarından biri, Ürünlü ’de hayvancılığa devam eden önemli mahallerimizden biridir. İnsanlara daha sağlıklı besinler sunabilmek için tamamen suni yem ile beslemek yerine hayvanlarını merada otlatmayı tercih eden Ürünlü Mahallesi, elinde kalan son merayı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başka bir anlatımla kurbanlıklar hariç en az 600-700 küçükbaş hayvanın beslenme ve otlatılma alanı yok edilecektir.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dozer ve kamyonlarıyla düzleyip, bitkisel materyali yok ettiği bu mera alanı için Büyükşehir tarafından Mera vasfının kaldırılması isteği ile ‘Mera Komisyonu’na başvurulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bilgi edinme yasası kapsamında mera alanı için;

Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce;

Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 2712 ada 83 parsel nolu 150.102,34 m2 yüzölçümlü mera vasıflı alan hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesince 18.09.2014 tarihinde uygulama imar içerisinde kaldığından 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında tahsis amacı değişikliği yapılması talep edildiği, konunun Mera Komisyonunca değerlendirilme aşamasında olduğu ve henüz sonuçlandırılmadığı;

BBŞB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca;

Söz konusu mera alanının ‘1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planında “Park Alanı’ olarak planlandığını, bir kısmının ise ‘Dere Taşkın Alanı’nda kaldığı bilgileri verilmiştir.

Elde edilen bilgiler Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca mera alanı, mera vasfı değiştirilme izni alınmadan, önce 1:25.000-1:5.000 ölçekli nazım imar planında bölge parkı olarak planlanmış olmasına rağmen bu da yetemezmiş gibi bölge parkı olarak planlı alanda yol yapımı, arazi tavsiye ve düzenleme çalışmaları başlatmıştır. Duyumlar, söz konusu mera alanının mera olarak kullanımının sonlandırılacağı, herhangi bir plan değişikliği kararı, ilanı ve onay izni olmadan HİPODROM yapım amaçlı çalışmaların başlatıldığı şeklindedir. Bu nedenle ‘Tarımı geliştireceğiz, tarımı ve çiftçileri destekleyeceğiz, marka ürünler yaratacağız’ diyen, tarım şirketleri kuran Bursa Büyükşehir Başkanlığı’na ve yetkililere soruyoruz?

- Ürünlü köyü 2712/83 nolu parselde yer alan mera alanı üzerinde Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, hangi nedenlerle ve izinlerle çalışma yapmaktadır? Yapılan çalışma hangi proje ve plan kapsamında yapılmaktadır?

- 2010 yılında et ithalatına izin verilmesinden günümüze kadar ülkeye yaklaşık 3,5 milyon baş sığır, koyun ve keçinin ithal edildiği, canlı hayvan, et ve et ürünlerine ödenen 2.6 milyar dolar ortada iken kamunun, halkın ve köylülerin olan 1. derece mera alanları hangi bilimsel, teknik ve ekonomik gerekçelerle önce bölge parkı, sonra da yapılaşma baskısı yaratacak hipodrom alanına dönüştürülüyor?

- 1935 yılından bu yana mera alanlarının yaklaşık dörtte üçü kaybedilmiş ve kaybedilmeye devam edilirken, ot, sap ve samanın bile ithal edildiği bir dönemde yaklaşık 150 mera arazisinin hiçbir plan ve tahsis kararı değişikliği olmadan mera vasfının yok edilmesine, yapılaşmasına, işlevi dışında kullanılmasına neden olacak çalışmalara hangi gerekçe ile başlanıyor? 

- Tarımsal niteliği korunacak ve sulu mutlak tarım arazilerinden oluşan Çayırköy ovasının ortasında mera alanına yapılaşma ve şehirleşme baskısını artıracak bir yapıyı (hipodrom) tesis etmek veya taşımak hangi tarımsal ve hayvansal üretim destekleme politikaları ile bağdaşır? Tarımsal Gayri Safi Milli Hasılada Dünya 5. ‘si olma hedefine tarım ve mera alanlarının yok edilmesi, talan edilmesi ile mi ulaşılacak?

Bursa Yenişehir Karaköy (937 dekar), Karacali (1385 dekar) mera alanının mera vasfının değiştirilerek oto test merkezi yapımı; Yenişehir-Çardak köy (36 dekar), Bursa Karacabey Arız Köy (41,7 dekar) mera alanlarının köylülerden habersiz şirketlere kiralanması köylülerin işgalci konuma düşürülmesi örneklerinde olduğu gibi, Mera alanlarının talanına, yağmasına, köylünün kullanımından çıkarılmasına ve mera vasfının yok edilmesi çalışmalarına son verilmelidir. Mera Komisyonu başta olmak üzere tüm Kurum ve kuruluşları BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ.
Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…