Ne darbe, ne dikta!
02.08.2016
18:00

Bileşeni olduğumuz Bursa Demokrasi Güçleri olarak; Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, barışın, adaletin ve gerçek demokrasinin yaşandığı bir ülke yaratma yolunda mücadele yürütme kararlılığımızı duyurmak için bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklaması öncesi yüzlerce demokrasi sevdalısı hep bir ağızdan şarkılar, türküler ve şiirler okudular. BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasını Bursa Demokrasi Güçleri adına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye, 15 Temmuz gecesi, ülkeyi daha da büyük bir karanlığa sürükleyecek olan kanlı bir darbe girişimine sahne oldu.

Türkiye tarihinde derin izler bırakan darbelerin acısını derinden yaşamış olan bizler, ülkenin geleceğinin tanklarla sokaklar kuşatılarak, Meclis bombalanarak, halka kurşun sıkılarak tayin edilmesini asla kabul etmiyoruz. Darbelere hayır diyoruz. Her türlü darbeye karşı olduğumuzu, yalnızca darbelere değil, ülkemizde güçlü bir demokrasinin işlemesine engel olabilecek her türlü girişime karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Darbelere karşı duran, her türlü şiddeti reddeden ve gerçek bir demokrasiyi savunan herkesi içtenlikle selamlıyoruz!

Bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz ki; bugüne kadar birlikte yürüdükleri yolda çıkar çatışması sonucu ayrı düşen ve düşmanlaşan AKP ve Cemaat, birbirini yok etmeye çalıştıkları bu süreçte halkımıza yine büyük bedeller ödetmişlerdir. Ortaklıkları süresince memleketi birlikte felakete sürüklediler.Cemaat kanlı darbe girişimiyle ülkede karanlık bir rejim kurmak isterken, iktidar ise 3 ay süreyle ilan edilen OHAL ile bunu keyfi uygulamalar ile otoriter bir rejime dönüştürmeye çalışmaktadır.

Bizler, bütün bu olan bitenlere rağmen, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, laiklik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, doğanın ve çevrenin korunması ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi değerlerini benimsiyoruz.

Bursa’da yaşayan ve yukarıda sıraladığımız değerleri benimseyen bizler, demokrasinin işlerliğine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldik ve Bursa kamuoyuna sesleniyoruz:

1. Darbenin engellenmesi demokrasinin önemli bir kazanımıdır ancak darbe girişimlerini önlemenin temel yolu demokrasinin işlerlik kazanmasından geçmektedir. Darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL uygulamasıyla demokratik hak ve özgürlükler zarar görmektedir. OHAL ile, Meclis devre dışı bırakılmakta, yeni bir darbe rejiminin hukuki zemini oluşturulmaya ve fiili başkanlık kurumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. TBMM’de bulunan siyasi partilerin tümünün darbeye karşı ortak bir tutumda buluştuğu göz önüne alınarak, darbe girişimi sonrasında gereksinim duyulan demokrasiyi ve özgürlükleri geliştirecek düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması sağlanmalı; OHAL uygulaması derhal sonlandırılmalıdır.

2. FETÖ/PDY tarafından yapıldığı iddia edilen darbe girişimi ayrıntılı olarak araştırılmalı; darbecilerden hesap sorulmalıdır. Fethullah Gülen’in 1960’ların sonundan itibaren başlayan ve “Ilımlı İislam” adıyla sinsi biçimde topluma dayatılmaya çalışılan şeriatçı örgütlenmesine 12 Eylül askeri cuntasının zemin hazırladığı, bazı iktidarlarca korunup kollandığı, ayrıca birçok kişi ve kurum tarafından desteklendiği bilinmektedir. Darbe girişimine yol açacak kadar güçlenmesini sağlayan en büyük desteğin AKP iktidarları sırasında verildiği göz ardı edilmemelidir. Ulusal/uluslararası sorumlular titizlikle belirlenmeli ve bağımsız mahkemelerde yargılanmaları sağlanmalıdır.

3. Darbe girişiminde bulunanların yanı sıra girişim sırasında sokakta işlenen suçlar da araştırılmalı, linç ve öldürmelerden sorumlu olanlar tespit edilmeli ve yargılanmalıdır.

4. OHAL yetkilerine dayanarak çok sayıda devlet memuru görevden el çektirilmiştir. Yeterince araştırma yapılmadan, geçerli kanıtlara dayanmayan ve saydam bir biçimde kişilerin kendilerini ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalardan yoksun olarak gerçekleştirilen görevden almalar doğru değildir. Demokrasinin iyi işlediği hiçbir ülkede “Kurunun yanında yaş da yanar” yaklaşımıyla devlet yönetilmez! Suçu sabit olmayan hiçbir kişinin ekmeğiyle oynanmamalı, kendisi ve ailesi yoksunluklara terk edilmemelidir.

5. Darbe girişimi öncesindeki deneyimlerimiz nedeniyle, AKP’nin OHAL yetkilerine de dayanarak kendisine muhalif olan tüm kesimleri “Düşman” olarak tarifleyebileceği, her türlü hukuksuzluğu ve şiddeti hayata geçirebileceği bir dönemin kapısının aralanmış olmasından endişe duyuyoruz. Bursa Demokrasi Güçleri olarak her türlü hukuksuz uygulamaya karşı duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

6. OHAL yetkilerine dayanılarak binlerce kişi gözaltına alınmış, gözaltı süresi bir aya çıkartılmış, sanıkların avukat bulundurma hakkına sınırlamalar getirilmiş, hükümet yetkilerince idam cezasının geri getirilmesi ve silahlanma çağrıları yapılmıştır. İdam cezasının çağdışılığı ve işkencenin insanlık suçu olduğunu yıllardır söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bu çağdışı uygulamalar darbeyi hiçbir zaman önlememiştir. Darbeyi önleyecek olan doğru yaklaşım, daha fazla demokrasi ve sürecin evrensel hukuk normlarına uygun olarak yönetilmesidir.

7. Halkımızın darbeye karşı duruşunu önemsiyoruz. Bizler yıllardır, şiddet içermeyen gösterilerin ve protestoların demokrasinin vazgeçilemez özelliklerinden birisi olduğunu söylüyor ve savunuyoruz. Ancak darbeye karşı olma bahanesiyle emekçilerin ve ilerici insanların yoğun olarak yaşadığı mahallelere yönelen gösteri ve saldırıları tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz. Hükümetten böylesi gösteri ve saldırıları önlemeye yönelik tedbirler almasını bekliyoruz.

8. FETÖ/PDY’nin ne kadar tehlikeli olduğu 15 Temmuz akşamı Türkiye’yi dehşete düşüren darbe girişimiyle anlaşılmıştır. Yalnızca Fethullah Gülen Cemaatinin değil, diğer cemaat ve tarikatların da Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini yıkmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini biliyoruz. Bu anlamda laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Devletin yalnızca Fethullah Gülen Cemaatinden değil, bütün tarikat ve cemaatlerden ivedilikle arındırılması gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

İçine girmiş olduğumuz süreç tüm demokrasi güçlerine önemli görevler yüklemektedir. Her türlü darbeye karşıyız ancak 15 Temmuz öncesi bombaların patladığı, katliamların olduğu, ölümlerin ve savaş görüntülerinin yaşandığı, her türlü hukuksuzluğun ve faşizan uygulamaların Türkiyesine geri dönmek istemiyoruz. Bu sorumluluk ve bilinçle Bursa Demokrasi Güçleri olarak her türlü saldırı karşısında dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, barışın, adaletin ve gerçek demokrasinin yaşandığı bir ülke yaratma yolunda halkımızla birlikte mücadele yürütme kararlılığımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Demokrasi ve özgürlüğü kazanacağız.

Ne darbe, ne dikta; yaşasın eşit, özgür, laik, demokratik, barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye.

Saygılarımızla,

2 Ağustos 2016
BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ

 

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…