ÇALIŞMA GRUPLARI


NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

                                                       

1- Çalışma gruplarına bireysel katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu (Gönüllülük Taahhütnamesi) doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği`nin onayı ile gerçekleşir.

2- Gruplar kendi iç sinerjileri ve demokratik yapıları ile çalışır.

3- Çalışma Gruplarına katılan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Seçme ve seçilme hakkı için en son 10 toplantıdan 5 toplantıya katılmış olması ve Gönüllülük Taahhütnamesini imzalamış olma şartı aranır.

4- Çalışma Grupları kendi yürütmelerini (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman) ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurul temsilcisini kendileri seçerler. Çalışma grubu yürütme kurulu 12 aylık dönemler için seçilir ve bu sürenin sonunda yapılacak ilk toplantıda gruplar kendiliğinden yeni yürütmelerini belirler.Ancak 2 dönem ard arda görev yapan grup yürütmesi bir sonraki seçimde aday olamaz.

5- Çalışma Grubu Başkanı grubu temsil eder, toplantıları yönetir, başkanın olmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı başkanın görevlerini üstlenir. Başkan ve Başkan Yardımcısı`nın olmadığı toplantılarda başkanın görevlerini Yazman üstlenir. Yazman toplantının tutanağını tutmakla görevlidir.

6- Çalışma Grupları içinde en önemli ve tercih edilmesi gereken yol ikna etme sürecidir. İkna süreci sonuç vermiyor ise kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

7- Çalışma Grupları toplantı gün ve saatlerine kendileri karar verirler. Yürütme Kurulları karar verilen toplantı tarihlerini ve değişikliklerini grup kolaylaştırıcılarına iletmekle görevlidirler.

8- Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.

9- Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları belirtilen gün ve saatte başlar. Toplantıların 1,5 saati geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir.

10- Nilüfer Kent Konseyi grupların ve meclislerin rahat çalışabilmesi için lojistik destek sağlar. Bu destek grupların ve kolaylaştırıcılarının üzerinde mutabakat sağladıkları çalışma takvimine göre verilir.

11- Gruplar dönem başında çalışma takvimlerini oluşturup Genel Sekreterliğe onaylatırlar.

12- Yürütme Kurulu yapılan toplantıların tutanaklarını düzenlemek ve grup kolaylaştırıcılarına iletmekle görevlidir.

13- Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.

14- Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…