HAKKIMIZDA

Yerel Gündem 21 sürecinin devamı niteliğinde kurulan Nilüfer Kent Konseyi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak çalışmalar yürüten bir kurumdur.

Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak, değişim ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışmak ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek amacıyla demokrasinin tüm aktörlerini içinde barındıran bir çatı olarak çalışmalarını sürdürür.

Nilüfer Kent Konseyi her şeyden önce bir özgürlük alanıdır. Kentlinin kente, ülkeye ve dünyaya dair sözünü sakınmadan dile getirmesinin güvence altına alan, karar mekanizmalarına yurttaşların aktif katılımını teşvik eden ve karar alıcılar nezdinde bunu garanti altına almak için çalışan, bu amaçlar doğrultusunda sivil girişimleri örgütleyen bir yapıdır.

Nilüfer Kent Konseyi, yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma kültürünü geliştirir; samimi, şeffaf ve esnek bir zeminde hareket eder. Kentimizin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal  değerlere sahip çıkan; kentin yaşam kalitesini geliştiren; çevreye duyarlı, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına öncülük eden bir Konsey olarak Türkiye’de Kent Konseyleri arasında model olmayı başarmış bir yapıdır.

Aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun kurucu ve aktif üyelerinden biri olarak, ülkemizdeki Kent Konseylerinin örgütlenmesinde öncülük eden Nilüfer Kent Konseyi; 2009’dan bu yana Nilüfer Belediyesi ile birlikte yürütülen Mahalle Komiteleri projesi ile de yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde katılımcılığı ve demokrasiyi geliştirmek için çalışan ve bu çalışmalar sonucunda demokrasi ödülleri alan bir yapıdır.

Nilüfer Kent Konseyi; Kent Konseylerinin toplumun tüm aktörlerinin yönetime katılma çağrısını daha da yerelleştirerek ve genişleterek en küçük yönetim birimi olan mahalleye taşımış ve çalışmalarına mahallelerden gelen dinamiklerle yön vermeye başlamıştır. Bu süreci desteklemek için de gerekli değişiklikleri yapmıştır. 21 Haziran 2014’te yapılan 12. Olağan Genel Kurul’unda Nilüfer Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nde değişiklik yapılmış ve üçüncü bölümde yer alan Kent Konseyi Üyeliği kısmının h bendiyle her mahalle komitesinin 1/5’inin seçilmiş temsilcisinin kent konseyi üyesi olması kararı alınmıştır. 

Özgürlük, demokrasi ve dayanışmanın kenti Nilüfer’de; gelecek için demokrasi tohumlarımızı ekerek, umutla, mutlulukla ve gülümseyerek ilerliyoruz. Ve Nilüfer’de oturan, Nilüfer’de çalışan, Nilüfer’den geçen, Nilüfer’de su içen… herkesi kapsayacak çalışmalara imza atarken yediden yetmişe nefes alan tüm canlıların haklarını korumak isteyen herkesi çalışmalarımıza bekliyoruz.

 

 

GÖNÜLLÜLÜK TAAHHÜTNAMESİ
YÖNERGE
ÇALIŞMA RAPORLARIMIZ
GENEL KURUL

Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye toplantıya başkanlık eder.

Genel kurul; yürütme kurulunun ve meclislerin seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilir ve Kadın ve Gençlik Meclis Başkanlarının da arasında yer aldığı en az 7 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nun görevi Genel Kurul’da alınan kararları uygulamaya geçirmek, uygulanmakta olan projelerin etkinliğini ve işlerliğini sağlamak, gerektiğinde düzeltici eylemlerde bulunmaktır.

Yürütme Kurulu’na Kent Konseyi Başkanı; bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayrıca Genel Kurul’un gündemini tespit eder ve Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili kurumlara sunarak uygulamaları yakından takip eder. Yürütme Kurulu da kararlarını Genel Kurul gibi ‘oy çokluğuna’ değil ‘oy birliğine’ dayandırmak için tüm çabayı sarfeder.

Neslihan Binbaş
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı
Emre Karagöz
Genel Sekreter
Dr. Ömer Levent Soydinç
Akademik ve Meslek Odaları Temsilcisi
Necla Yörüklü
Akademik ve Meslek Odaları Temsilcisi
Melahat Şanal
Mahalle Muhtarı Temsilcisi
Nail Özer
Mahalle Komitesi Temsilcisi
Ümit Özmen
STK Temsilcisi
Doç. Dr. Mevlüt Okan Aydın
STK Temsilcisi
Gökhan Aydın
Sendika Temsilcisi
Prof. Dr. Gül Sayan Atanur
Üniversite Temsilcisi
Sabiha Sevgi
Üye
Emel Helvacı
Üye
Murat Yaşar
Yedek Yürütme Kurulu
Erol Yılmazer
Yedek Yürütme Kurulu
Nergiz Çetindişli Tunalı
Yedek Yürütme Kurulu
Doç Dr. Mustafa Berkay Aydın
Yedek Yürütme Kurulu
ÇALIŞANLAR
Emre Karagöz
Genel Sekreter
05547475944
Özlem Polat
Genel Sekreter Yardımcısı
Suna Acar
Mahalle Komiteleri Ofis Sorumlusu
Ozan Kaya
Kolaylaştırıcı
Melih Elal Okuma Grubu, Cevdet İrketi Çocuk Okuma Grubu, Mahalle Bostanları
Ömer Bora
Kolaylaştırıcı
Emekliler Meclisi, Bisiklet Grubu
Yağmur Cenk Ekinci
Kolaylaştırıcı
Fotoğrafçılık Grubu, Sevgi ve Kardeşlik Korosu
Pınar Eren
Kolaylaştırıcı
Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi
Mert Can Yıldız
Kolaylaştırıcı
Gençlik Meclisi, Engelli Hakları Çalışma Grubu
Neriman Şahin
Görevli
Ramazan Dural
Ulaşım
ÖDÜLLER

6. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri

Türkiye’de mahalle ölçeğinde yerel yönetim birimi oluşturmak açısından öncü bir nitelik taşıyan 'Mahalle Komiteleri' projesi 2009 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından başlatıldı. Nilüfer Kent Konseyi tarafından uygulanan Mahalle Komiteleri projesi ile mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve kamusal alanın inşası amaçlanmaktadır. Mahalle Komiteleri uygulaması, 2014 yılında düzenlenen 6. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri'nde, Katılımcı Yönetim Kategorisi’nde ödüle layık görülmüştür. 

13. Direklerarası Seyirci Ödülleri 

Nilüfer Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu, 4 Kasım 2013 tarihinde Eskişehir'de düzenlenen 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri töreninde, 'Canlandırmada Bütünlük' kategorisinde 'Sessiz Çığlık' oyunu ile ödül aldı. Nilüfer Sokak Oyuncuları tarafından sahnelenen 'Başka Bir Diyar' sokak oyunu ile, koreografi dalında Seçkin Kaymaz, Melike Yaşar ve Ebru Şahin ise Sessiz Çığlık oyunundaki performansları ile 'Genç Yetenek Teşvik Ödülü’ne layık görüldüler. 

14. Direklerarası Seyirci Ödülleri 

13 Ocak 2015 tarihinde Eskişehir'de düzenlenen 14’üncü ‘Direklerarası Seyirci Ödülleri’ töreninde, ‘Haydi Karına Koş’ adlı oyunla Tiyatro Grubumuzun yönetmeni Seçkin Kaymaz ‘Yılın Yönetmeni’ seçildi. Genç oyuncularımız Samet Kurt ve Alperen Çöl ise ‘Genç Yetenek’ ödüllerine layık görüldüler. 


Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…