BDG basın açıklaması
14.02.2019
13:00

Rantçı değil, halkçı yerel yönetim!

Nasıl bir yerel yönetim istediklerini düzenledikleri basın açıklamasıyla paylaşan Bursa Demokrasi Güçleri, Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Salonu’nda emek ve demokrasi dostlarıyla bir araya geldi. Basın açıklamasını Demokrasi Güçleri adına Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Elif Yuvayapan okudu.

Halkçı belediyecilik için;

Bizler kentimizin yönetimi ile ilgili konularda söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Katılımcı yerel yönetimler, yerel demokrasinin olmazsa olmazıdır. Etkin ve demokratik yerel yönetimler için merkezi vesayeti ortadan kaldıran anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Mücadelemiz, halkın iradesinin çiğnenerek yok sayılmadığı, kayyumların atanmadığı, seçilmişlerin baskıyla istifa ettirilmediği demokratik yerel yönetimler içindir.

Mücadelemiz, mevcut baskıcı ve demokrasi karşıtı iktidar koalisyonunu geriletmek ve egemenlik alanını daraltmak içindir. Elde edilecek her başarı, 31 Mart sonrasında da demokrasi mücadelesini geliştirecektir.

Kentte insanca yaşama hakkının temel bir insan hakkı olduğunu bilerek, bizlerden destek bekleyen adaylardan aşağıda açıkladığımız ilkelere uygun çalışma sözü istiyoruz.

Bu çerçevede nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz ve kent yönetiminden neler bekliyoruz?

1.Dürüst, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, kent planlarını ve kent bütçesini, halkın ihtiyaç ve önerilerini temel alarak, çevre/ekoloji-insan dengesi gözeterek hazırlayan ve şeffaf politikalar izleyen, yerinden yönetim anlayışını esas alan bir belediyeciliği geliştirerek bu anlayışın tüm yurtta gelişmesine öncülük eden yerel yönetimler istiyoruz.

2. Ayrımcılık ve şiddetle mücadele eden, tüm farklılıklara saygılı davranarak toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve yönetime dâhil eden, kentte yaşayan tüm hayvanların sağlık, barınma ve yaşam haklarının korunması amacıyla, özel barınma ve yaşam alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesini hedefleyen yerel yönetimler istiyoruz.

3. Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımının temel bir hak olduğunu kabul eden, kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması, adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki planlayıp uygulayan yerel yönetimler istiyoruz.

4. Kent içi ulaşımda kâr amacı gütmeyen, ulaşımı kamu hizmeti olarak ele alan,  toplu taşımayı teşvik eden ve güçlendirmeye çalışan, Engelli, yaşlı ve öğrencilere ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan, trafiğin yoğun olduğu alanları rahatlatacak yollar açmayı hedefleyen yerel yönetimler istiyoruz.

5.Mahalle sakininin haklarını koruyan, yerinde dönüşümü esas alan, rant amacı gütmeyen kentsel dönüşüm planları uygulayan yerel yönetimler istiyoruz.

6.Toplumun ve kentin bugünü ve geleceği olan gençliği gözeterek; gençlere sosyal alanlar açan,  gelişim olanakları sağlayan, kent yönetiminde genç temsiliyetine önem veren yerel yönetimler istiyoruz.

 7.Merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi, bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştiren. Kadınları, çocukları, engellileri ve yaşlıları koruyucu politikalara öncelik veren yerel yönetimler istiyoruz.

8. Kentlilerin hep birlikte kullanabileceği kamu mülklerini koruyan, imara açılamasına izin vermeyen, ekolojik belediyecilik anlayışı ile tüm kent yaşayanlarının dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine kolayca ulaşmasını sağlayan yerel yönetimler istiyoruz.

9. Okul yönetimleri ve öğretmenlerle iş birliği yapılarak uyuşturucu karşı mücadele eden, bağımlılıklara karşı çalışma yürüten, İl düzeyinde öğrencilere yönelik spor ve sanat etkinliklerinin çoğaltılmasını, her öğrencinin ilgisine göre bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmesini sağlayan, tam gün eğitim verilen okullarda öğrencilere kar amacı güdülmeden yemek verilmesini hedefleyen, yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verilmesini amaç edinen yerel yönetimler istiyoruz.

10. Üçte biri arıtılmış suya erişimden yoksun olan Bursa nüfusunun tümünün temiz ve yeterli suya erişimini ve her eve kişi başına ayda 5 m3 suyu ücretsiz sağlayan, BUSKİ tarafından sağlanan içme suyunun izleme ve denetimi için bağımsız gözetim kurulu oluşturan, hava kirliliği ile etkin mücadele yürüten, yoksul yurttaşlara ısınma gereksinimlerini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını ücretsiz ulaştırmayı hedefleyen yerel yönetimler istiyoruz.

11. Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor yapma ve boş vakitlerini değerlendirebilme olanakları yaratmayı temel insan haklarından biri olarak ele alan yerel yönetimler istiyoruz.

12. Yaşlı dostu kentler kurarak, değişik atölyelerde yaşlıların yetenek ve birikimlerini değerlendiren, yaşlıların üretime katılımlarını teşvik eden, dinlenme tesisleri, hobi bahçeleri, sevgi evlerinin açılmasını hedefleyen, ihtiyacı karşılayacak oranda huzurevinin açılması, bakıma muhtaç yaşlılara evde bakım ünitelerinin kurulmasını sağlayan yerel yönetimler istiyoruz.

13. Belediye bünyesinde taşeron çalışmayı reddedip, kadrolu çalışmayı esas alan, çalışan her işçinin özgürce sendika üyesi olabilmesini ve ücretlerinin sendikaları aracılığıyla toplusözleşme yoluyla belirlenmesini sağlayan, kentte işsizlikle mücadelenin bir parçası olan yerel yönetimler istiyoruz. 

14. En önemlisi ise tüm bu yerel yönetim faaliyetlerini konunun ilgili tarafları ile birlikte yerinden ve birlikte yönetim anlayışı ile yapılmasını esas alan yerel yönetimler istiyoruz.

Bursa, yeşilin korunduğu, her türlü eşitsizliğin son bulduğu bir barış şehri olmalıdır. Biz, bu sözleşmeye imza atanlar, bu sözleşmenin benimsediği yönetim anlayışını mahalle, ilçe ve il düzeyinde, her fırsatta savunuruz. Halkçı belediyecilik kentte yaşayan her bireyin daha iyi, huzurlu, mutlu bir yaşam sürmesini gözetir. Yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin, halk iradesinin yerel yönetime yansıması anlayışını benimsediklerini görmek isteriz. Seçilecek yöneticilerin, önümüzdeki süreçte bu anlayışa uygun olarak çalışmasını kararlılıkla izleyeceğimize ve çalışmalara katılmak için gerekli yerel örgütlenmeleri canlı tutacağımıza dair birbirimize söz veririz!

 Bursa Demokrasi Güçleri

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…