Ölüm Bacalarına filtre istiyoruz
08.11.2019
14:57

Açıklamada Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Elif Yuvayapan, Kolaylaştırıcı Özlem Polat ve Çevre Meclisi Gönüllüleri de hazır bulundu. BUÇEP adına açıklamayı Filiz Çelik yaptı.

Açıklama şöyle;

 

TBMM SÖZÜNÜ TUT!

 

TEMİZ HAVA BEKLEMEZ!

 

Havayı kirletme izni yeniden Meclis gündemine geliyor. 14 Şubat 2019`da Meclis`teki tüm partilerin ortak kararıyla geri çekilen yasal düzenleme (Eski Madde 45) yeniden Meclis`e taşınıyor. Düzenlemenin Meclis`ten geçmesi halinde 15 adet kömürlü termik santrale 4. kez havayı kirletme izni verilecek.

2013`ten bu yana çevre yatırımlarını gerçekleştirme taahhütlerini yerine getirmeyen ve mühletleri yasal düzenlemelerle üç defa uzatılan 15 kömürlü termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmek isteniyor, üstelik üç yıl daha. Teklif yasalaşırsa, Türkiye`nin en eski ve kirli santralleri Haziran 2022`ye kadar havayı kirletmeye, halk sağlığını tehdit etmeye devam edecek.

1 Kasım 2019 tarihinde, Plan Bütçe Komisyonu`nda görüşülen 2/2312 Esas Numaralı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile daha önce TBMM’den tüm siyasi partilerin reddettiği, havayı kirletme izni yeniden görüşülüp, Meclis Genel Kurulu`na sunulmak üzere kabul edildi.

 Düzenlemeye göre;

MADDE - 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan `31/12/2019` ibaresi `30/6/2022` şeklinde değiştirilmiş, fıkraya `üretim faaliyeti durdurulamaz ve` ibaresinden sonra gelmek üzere `çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması nedeniyle` ibaresi ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 30/6/2020 tarihine kadar Bakanlığa sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamaz. İş termin planı sunulan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu iş termin planına uyum açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren 4 ayda bir denetlenir. Yapılan her bir denetimde bu iş termin planına uygun olmadığı tespit edilen tesislere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununda yer alan ilgili idari para cezaları yirmi kat artırılarak uygulanır. İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulur. Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması cezanın tahsil işlemlerini durdurmaz.

Çevre Mevzuatına Uyum Yatırımı Yapmayan Santraller Hangileri?

Aşağıda belirtilen kömürlü termik santraller, 2013 yılından bu yana, baca gazı kükürt giderim tesisi, filtre sistemleri veya kül barajı gibi çevre ve halk sağlığının korunması için gerekli yatırımları yapmamakta, halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Afşin Elbistan B Termik Santrali hariç bu santrallerin tamamı 2013 yılından itibaren özelleştirilmiştir.  Özelleştirilen bu santrallere 2013 yılından itibaren Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını hiçe saymak pahasına ek süre verilmiş ve çevre yatırımlarını yapmaları talep edilmiştir. Oysa bu şirketler çevre ve halk sağlığını hiçe sayarak, söz konusu çevre yatırımlarını 6 yıldır hayata geçirmemekte, havayı kirletmeye ve halk sağlığına zarar vermeye devam etmektedir. İnsan hayatını hiçe sayan bu santraller sırasıyla şöyle:

 

•          Çanakkale / 18 Mart Çanakkale Termik Santrali

•          Şırnak / Silopi Elektrik Termik Santrali

•          Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali

•          Karabük / Kardemir Karabük Demir Çelik Termik Santrali

•          Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali

•          Kütahya / Seyitömer Termik Santrali

•          Manisa / Soma A Termik Santrali

•          Manisa / Soma B Termik Santrali

•          Sivas / Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

•          Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali

•          Ankara / Çayırhan Termik Santrali

•          Muğla / Yeniköy Termik Santrali

•          Muğla / Kemerköy Termik Santrali

•          Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali

•          Ve Bursa / Orhaneli Termik Santrali

Bursa Çevre Platformu olarak Bursa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nden acil talebimizdir. Orhaneli Termik Santrali`ne kamu elindeyken, biz Bursalı çevrecilerin mücadelesiyle filtre takılmış ve yıllarca da bu filtreler çalıştırılmıştı. Ancak özelleştirilerek Çelikler Grubu`na satılmasının ardından, firmanın maliyetleri gerekçe göstererek çalıştırmıyor olması kendi karını gözetip halkın sağlığını hiçe sayıyor olması derhal cezalandırılmalıdır. Bu ölüm bacaları kapatılmalı, halkın temiz hava hakkı korunmalıdır.

Tüm partilere ve milletvekillerine de çağrımızdır, Meclis`e gelecek yasal düzenlemeyi geri çekin, reddedin. Bu ölüm bacalarının her geçen gün Bursamızın ve ülkemizin havasını kirletmesine izin vermeyin.

Bursa Çevre Platformu olarak temiz hava soluyana dek mücadelemizi sürdürecek, ölüm bacalarının peşini bırakmayacağız.

Temiz Hava Haktır!

 

Bursa Çevre Platformu

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…