Türkiye Kent Konseyleri Platformu Eskişehir
27.09.2014
00:00

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 14. Genel Kurul Toplantısı 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Eskşehir'de yapıldı.

Toplantıya, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Şazi Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Elvan Atay katıldılar. Nilüfer'de hazırlanan Kent Konseylerinin mevcut durumu ve yönetmelikte değişiklik önerisinin görüşüldüğü toplantıda, platformun yeni dönem yürütme kurulu da oluşturuldu. Kent Konseylerinin yapısıyla ilgili kamuoyuna sunulacak deklarasyonun oluşturulmasının ardından, UCLG-MEWA sunum yaparak, Kent Konseyleriyle yapılan işbirliklerini anlattı. 

Toplantının ikinci gününde, Yurt Gazetesi yazarı Ömer Ödemir tarafından Türkiye, Suriye ve IŞİD konulu panel yapıldı. Platform sonuç bildirgesinin çalışılması ve Genel Kurul’da onaylanmasının ardından bildirge kamuoyuna sunuldu. 

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU 14.ODUNPAZARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 


30 Mart’ ta yapılan yerel seçimler sonrasında Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) ilk genel kurulunu (14. Genel Kurul) Eskişehir- Odunpazarı Kent Konseyi’ nin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştir.

Genel Kurulumuz,


- TKKP’ nin deneyimlerinin ışığında, önümüzdeki dönem kent konseyi çalışmalarını sonuç odaklı ve eylemselliği ön plana çıkartan ilkelerle yürütmeyi kararlaştırmıştır.


- TKKP’ nun Nilüfer’ de yapılan 4. Genel Kurulu’ nda hazırlanan “Kent Konseyleri Yönetmeliğinde değişiklik önerisi İçişleri Bakanlığı’ na sunulmuş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Yönetmeliğin yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için İçişleri Bakanlığı ve kamuoyu nezdinde çalışmalar yapılması ve Bandırma Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılacak olan 15. Genel Kurul’ a bu amaçla Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nden bir yetkilinin katılımının sağlanması;
Bu çalışmaların yürütilmesi için TKKP Geçici Yürütme Kurulu’ nun görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.


- Yerel seçimlerden sonraki süreçlerde kent konseylerinin yürütme kurullarının oluşumunda katılım ve demokratik karar alma ruhuna aykırı atama ve genel kurullara müdahale sorunuyla karşılaşılmıştır.Bu sorunun en çarpıcı örneklerinden biri olan Samsun- Atakum Kent Konseyi’ nin yaşadığı anti- demokratik sürece tepki olarak TKKP ekte yer alan “Kent Konseyleri Amaç ve İlkeler Deklarasyonu” nu yayınlanmıştır.


- Ortadoğu’ da yaşanan, özellikle kadın ve çocukların mağdur edildiği katliam, şiddet ve yurtlarını terk etmeyi kapsayan insanlık dramının dinsel ve mezhepsel, ırksal ayrışmaları körükleyen politikalar sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Bu insanlık dramının baş aktörü İŞİD çetelerini ve terörünü lanetliyoruz.
TKKP olarak bölgede yaşanan trajediye sessiz kalmayacağımızı, savaş ve baskılar sebebiyle ülkemize göç etmek zorunda bıraktırılan kardeşlerimize yapılan provokasyon ve saldırılara izin vermeyeceğimizi;
Göç nedeniyle temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TKKP üyelerinin düzenlediği kampanyaları desteklediğimizi ve ülke çapında yaygın hale getirilmesini önerdiğimizi bildiririz.


- TKKP’ nin 15. Genel Kurulu’nun 4 ay sonra Bandırma Kent Konseyi’ nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla bildiririz…

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…