`Tüm öğrencilere eşit, karma, bilimsel, kamusal, laik eğitim imkanı sağlanmalı`
07.12.2020
14:16

Bileşeni olduğumuz BULKEP (Bursa Laik Kamusal Eğitim Platformu) ile Kent Meydanı`nda bir basın açıklaması düzenleyerek, pandemi süreci sebebiyle eğitimde yaşanan sorunları dile getirdik, çözüm önerilerimizi ilettik. Açıklamada, tüm öğrencilerin eşit, karma, bilimsel, kamusal, laik eğitim imkanına ulaşma gerekliliğine dikkat çektik.

 

Açıklama şöyle;

 

BİR NESİL KAYBOLUYOR!

Ülke genelinde eğitim imkânlarına erişim hususunda yaşanan sorun pandemi sonrası daha da büyümüştür. Öğrencilerimiz arasındaki makas ekonomik geliri yüksek düzeyde olan ailelerin çocukları lehine gün geçtikçe açılmıştır. Eğitimin finansmanı konusunda kamusal harcamalar azalırken ailelerin yaptığı harcamalar artmıştır. Zengin ile yoksul arasında 32 katlık bir fark oluşmuştur. Uzaktan öğretim sürecinde eğitim imkânlarına hiç ulaşamayan, kısmen ulaşabilen ve tam ulaşabilen şeklinde öğrenci grupları ortaya çıkmıştır. Devletin resmi okullarında örgün eğitim kapsamında yaklaşık 15 milyon öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 3 milyon 17 bini internetten yoksundur. 754 bininin televizyon ihtiyacı hala karşılanamamıştır. Bunun yanı sıra 4 milyondan fazla öğrenci EBA`dan faydalanamamaktadır.

Yatırım bütçesi yüzde 50 azaldı…

 AKP`nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2020 yılı itibariyle bu oran yüzde 4,65`e gerilemiştir. İkili eğitimin sonlandırılması, okullaşma oranlarının artırılması ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesi gibi söyledikleri politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla kaynak ayrılması, en azından orta vadede yatırım maliyetlerinin karşılanması açısından bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Mal ve Hizmet Alım Bütçesi 10 Bin 828 Okula Bedel…

Zorunlu örgün eğitim kapsamında 54 bin 715 okul, 15 milyon 189 bin öğrenci, 942 bin 687 öğretmen bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığına ayrılan mal ve hizmet alım bütçesi MEB bütçesinden ayrılan kaynağın beşte birini yani, yüzde 19,79`u kadarı olması düşündürücüdür.

Yaklaşık 2 Milyon Öğrenci Tarikat ve Cemaatlerin Elinde…

 Buna karşılık Diyanet İşleri Başkanlığı`nın 2020 Yılı Bütçesi, 2019`a göre 1,1 milyar TL artarak bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bırakmasına rağmen ek bütçe artışı talebinde bulunmuştur.

Tekke ve Zaviyeler kapatılmalarının ardından 1980 sonrasında ister devlet eliyle ister sivil yollarla  çeşitli dernek, vakıf gibi legal kuruluşlar şeklinde ``cemaat``  adı verdikleri örgütlenme biçimleriyle dünya ve ülkemiz genelinde okul, yurt, kurs vb merkezler kurarak, denetimsiz olarak büyümüş ve gelişmişlerdir.

Ayrıca 2012 yılında MEB’in Kuran kurslarını denetim görevine son verilmesi ve kurslardaki yaş sınırının kaldırılmasıyla bu yapıların açtıkları yasal-yasa dışı kurum sayıları hızla artmış,  4+4+4 sistem ile tamamıyla yasa dışı dini oluşumların lehine evrilmiştir. Bu yapılara ait sibyan mektepleri, medreseler, yurt ve evlerle ilintili çocuk sayısının 2 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 yılında açılan yaz Kuran Kurslarına 15.457 merkezde 2,6 milyon öğrenci katılım sağlamıştır.

Ortaokul ve Lise Düzeyinde Özel Yurt Açılması Yasaklanmalıdır…

Ülke genelinde ortaokul düzeyinde 1.132, lise düzeyinde 1.242, yükseköğretim düzeyinde 2.240 olmak üzere toplamda 4.614 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların 2.701`i derneklere, 454`ü vakıflara, 531`i şahıslara, 37`si kamu tüzel kişiliklerine, 890`ı şirketlere, 1`i ise kooperatiflere aittir.

Bu yurtların çoğunda, tarikat-cemaatlerin uzantısı vakıf ve derneklerin merdiven altı sözde eğitim kurumlarında dini eğitim verilmeye devam edilmektedir. Çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, tablet, bilgisayar, internet olanağını sağlayamayan ailelerin çocukları tarikat ve cemaatlerin himayesine girmeye devam etmektedir.

Pandemi Şartlarında Ülkemizde Eğitimin Durumu İçler Acısıdır…

UNESCO`nun yaptığı 16 Kasım 2020 araştırma verilerine göre 210 ülkeden 127 sinde okullar tamamen açık 59 unda kısmen kapalı 3 ülke ara tatildedir. Ülkemiz ise okullarını kapatan 23 ülkeden biridir.

 

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere`nin aralarında bulunduğu pek çok Avrupa ülkesi spor salonları, restoranlar, sanat galerileri ve seyahat kısıtlaması gibi alanlarda kısıtlamaya gitmelerine rağmen okulları kapatmayıp seyrekleştirilmiş eğitim uygulamasına geçmiştir. Sadece Avusturya, Yunanistan ve ABD gibi ülkeler kısmen kapatmıştır.

 

Ayrıca  UNICEF, UNESCO ve Dünya Bankası`nın yayımladığı ortak raporda özellikle yoksul ülkelerde çocukların eğitimden uzak kalmalarının yarattığı zarar Covid-19 hastalığından daha büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır.

 

Tüm Öğrencilerin Eşit Eğitim İmkânına Erişimi Sağlanmalıdır.

 

Ülkemizde ise eğitim öğretimde tam bir kargaşa yaşanmaktadır. Yaklaşık 15 milyon kadar öğrencinin 3 milyon 17 bini interneti, 754 bininin televizyonu yok. Yani en az 4 milyondan fazla öğrenci EBA`dan faydalanamamaktadır. Son gelen kısıtlamalar nedeniyle 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar MEB`in oluşturduğu EBA noktalarından da faydalanamamaktadır. Öğrenciler uzaktan eğitim ile tam öğrenmeyi de sağlayamazken 8. Sınıf LGS ve 12. Sınıf YKS sınavlarını kapsayacak müfredat konularının pandemi gerçekliğini gözetmeden olduğu gibi yer alacağını açıklaması alına kararların ne kadar plansız yapıldığını ispatlar niteliktedir.

 

Türkiye`nin internet alt yapısı yeterli olmadığı için internet erişiminde güçlükler yaşanmakta aynı evde en az 3 kişi online derse bağlanamamaktadır.  Metropol diye adlandırdığımız Bursa merkezde bile pek çok okullarda ve bölgelerde internet bağlantı sorunlarının yaşanmasının yanı sıra elektrik faturasını ödeyemeyen 25.000, doğalgazı kesik 35.000 abone olduğu gerçeğini de bilmekteyiz.

 

Günde 6-8 saat  EBA üzerinden  ders yapılması öğrencilerin fiziksel ve pedogojik gelişimleri açısından da uygun değildir. Öğrencilerin birçoğu bilgisayar ve tablet bağımlısı olmuş, her geçen gün psikolojik sorunları artmaya başlamıştır.

 

Ayrıca, Bursa da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 40 okul yıkılmıştır. Bu güne kadar sadece ikisi tamamlanmış, üçünün inşası devam etmektedir. 35 okul hala yeniden yapılmayı beklemektedir. Öğrenciler çevredeki okullara yönlendirilmesine rağmen okul türleri dikkate alınmamıştır. İlkokul öğrencilerinin lise düzeyindeki okullara yönlendirdiğini görmekteyiz. Fiziki koşulların uygun olmaması çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. Okulların yıkılmasının yarattığı diğer problemlerden biri de tekli eğitimden ikili eğitime geçilmesine sebep olmuştur. Bu şartlarda pandemi ya da normal şartlarda yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda Bursa`nın eğitim öğretime hazır olmadığı aşikardır.

 

Bu kapsamda BULKEP olarak önerilerimiz;


 

Okullar açılamayacak düzeyde salgın kontrol edilemiyorsa ihtiyaç sahibi tüm öğretmen ve öğrencilerin internet, tablet, bilgisayar gibi eksikleri ücretsiz olarak ivedi karşılanmalıdır.

Ülkemizin internet alt yapısı yeteri düzeyde güçlendirilmelidir.

Devlet kurumları dışında kalan yurt, medrese, sibyan mektebi gibi merkezler derhal kapatılmalıdır. Kuran Kursu vb yapıların denetimi MEB`e verilmelidir.

Yurt genelinde devlet yurtları ihtiyaç kadar oluşturulmalıdır.

8. Sınıf LGS ve 12. Sınıf YKS sınavlarını kapsayacak müfredat konuları bakanlıkça pandemi gerçekliği gözetilerek ivedi düzenleme yapmalı ve yeniden açıklamalıdır.

DYK kursları tekrar okullarda açılmalıdır.

Okul ve sınıf sayıları artırılarak, sınıf başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır.

Bakanlık okullara yeterli miktarda maske ve dezenfektan göndermelidir.

Kadrolu yardımcı personel ve kadrolu öğretmen atanmalıdır.

Öğrenci ve velilere  Covid-19`un etkileri ile ilgili sık sık bilinçlendirme yapılmalıdır.

Köy okulları derhal eğitim öğretime açılmalıdır.

MEB tüm  paydaşlar ile birlikte ortak çözüm önerileri oluşturup tüm tedbirler alındıktan sonra okulların seyrekleştirilmiş ve hibrit yöntemiyle yüz yüze eğitime geçilmelidir yönünde karar almalıdır.

Tüm öğrencilerin eşit, karma, bilimsel, kamusal, laik eğitim imkanına ulaşması sağlanmalıdır.

 

Bizler BULKEP bileşenleri olarak sürecin takipçisi toplumun sesi olmaya devam edeceğiz

 

****BULKEP Bileşenleri****

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

Bursa Tabip Odası (BTO)

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Dergiler Platformu

Eğitim Ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim İş)

Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitim Geliştirme Derneği

Emekli Öğretmenler Derneği

Nilüfer Kent Konseyi

Öv-Der

Veli-Der

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)

29 Ekim Kadınları Derneği

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…