Hayvan Hakları Çalışma Grubumuz basın açıklaması yaptı
02.03.2021
14:45

Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından mecliste gündemde olan hayvan hakları yasası ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı, Hayvan Hakları Çalışma Grubu gönüllülerimiz Işınsu Kubat ve Onur Küçük yaptı.

 

Açıklama şöyle;

 

Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulu, hayvanların yaşam haklarının korunmasıdır. Nilüfer Kent Konseyi olarak, TBMM Genel Kurul`nda görüşülen Hayvan Hakları Yasası`na dair hak savunucuları olarak taleplerimizi dile getiriyoruz. Hayvanlar için merhamet değil adalet bekliyor, göstermelik düzenlemeler ile geçiştirilen bir kanun değil, hayvanların doğuştan gelen haklarının teslim edildiği, hayvanlar lehine bütüncül bir yasa için TBMM`ye bir kez daha sesleniyoruz.

1. Hayvanların yaşam hakları anayasal güvence altına alınmalı ve Anayasa`da hayvan tanımı yapılmalıdır. Anayasa`da hayvanlar ``doğuştan gelen haklara sahip ve duyguları olan hissedebilen bireyler`` olarak tanımlanmalı, Anayasa`ya ``Devlet, doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır`` maddesi eklenmelidir.

2.  Eşitsizlik ve ciddi mağduriyetler doğuran mevcut yasadaki ``sahipli - sahipsiz hayvan`` ayrımı kaldırılmalıdır.

3. Hayvana yönelik gerçekleşen öldürme, zalimce davranış, işkence, cinsel şiddet, hayvan dövüştürme, bir hayvan neslini yok etme fiillerine, ertelemesiz ve indirimsiz hapis cezası yaptırımı getirilmelidir. Yeni ceza infaz düzenlemelerinin ardından, ceza alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmelidir.

4. Hayvana şiddet içeren fiil Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye görevlileri ve hayvana bakmakla yükümlü olan kişiler tarafından gerçekleştirilirse, bu durum ``nitelikli hal`` kabul edilerek ağırlaştırılmış ceza uygulanmalıdır.

5. Belediyelerin mevcut kanundan doğan görevlerini yerine getirip getirmediği denetlenmeli, belediye görevlileri ``soruşturma engeline`` takılmadan soruşturulmalı ve görevlerini yerine getirmeyen belediyelere ağır idari yaptırımlar getirilmelidir.

6. Hayvanlara yönelik hak ihlâllerinin soruşturulması konusunda cumhuriyet savcıları re`sen yetkili kılınmalıdır. Hayvana yönelik şiddet fiilleri için soruşturma açılması, herhangi bir kişinin ya da kurumun şikayeti şartına bağlanmamalıdır; vatandaşın şikayet hakkı ellerinden alınmamalıdır.

7. Daha önce defalarca delinmeye çalışılan mevcut 5199 Hayvanları Koruma Kanunu`nun 6. maddesi aynen korunmalıdır. Bakımevlerinde rehabilitasyon süresini tamamlayan ve yuvalandırılamayan hayvanlar alındıkları noktaya bırakılmalıdır. Amaç bu hayvanları barınaklarda tecrit etmek değil, sokakta yaşadıkları sorunları çözmek ve insanların hayvanlarla ortak yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır.

8. Sorumluluğunu aldığı hayvanı terk eden kişiye en az 10.000 TL idari para cezası uygulanmalıdır. Bu kişilerin bir daha bir hayvanın sorumluluğunu almasına izin verilmeyecek bir kayıt sistemi geliştirilmelidir.

9. Petshop`larda evcil ve egzotik hayvan üretimi, ticareti ve satışı yasaklanarak suç kapsamına alınmalı ve failler 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmalıdır.

10. ``Yasaklı ırk`` ve ``tehlikeli ırk`` tanımları ile listeleri kaldırılmalıdır. Hâlihazırda barınaklarda müebbet hapse mahkûm edilen ve ziyaretçilere kapalı olan bölmelerde tutulan bu köpekler rehabilite edilmeli ve aile yanına yuvalandırılmalıdır.

11. Tükenme noktasına gelen yaban hayatı yasal ve yasadışı avcılık yüzünden ciddi tehdit altında. Avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalıdır, çünkü av cinayettir; yasalarla meşrulaştırılamaz.

12. Hayvanlar için müebbet hapis anlamına gelen hayvanat bahçeleri yasaklanmalı, yeni hayvan alımlarının önüne geçmek amacıyla hayvanat bahçeleri için hayvan ithalatına da yasak getirilmelidir. Halihazırda en az 42 adet olan mevcut tesisler ise, yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmelidir.

13. Hayvanlar için esaret ve işkence merkezleri olan yunus parklarının açılmasına yasak getirilmeli ve hayvanların teşhir, gösteri ve terapi yaptırılmak üzere esaret altında tutulduğu mevcut tüm tesisler en fazla 1 yıl içerisinde kapatılmalıdır.

14. Eğitim sürecinde ve ömürlerinin tamamında türlü işkencelere maruz kalan hayvanların hayvanlı sirkler aracılığıyla kötü muamelesine son verilmelidir. Hayvanlı kara sirklerinin ve hayvan gösterilerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemelidir.

15. Hayvan dövüşleri, güreşleri ve yarışları istisnasız bir şekilde yasaklanmalı, faillere ağır yaptırımlar getirilmelidir. Köpek ve horoz dövüşleri gibi, deve ve boğa gibi hayvanların ``folklor, gelenek`` adı altında, eğlence, spor, kültürel faaliyet veya ticari amaçlarla dövüştürülmesi, güreştirilmesi, boğuşturulması ve yarıştırılması yasaklanmalıdır.

16. Hayvan deneyleri yasaklanmalı, hayvan kullanılmayan bilimsel metotlara hızla geçilmelidir.

17. Atlı faytonlar ve at arabaları, İstanbul`da olduğu gibi Türkiye`nin diğer illerinde de yasaklanmalı; hayvanların yük taşımak amacıyla kullanılmasına son verilmelidir.

18. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda da tavsiye edildiği gibi hayvanlardan kürk elde etmek, yurtdışından ülkeye işlenmiş ya da işlenmemiş halde kürklerin girişini sağlamak, kürk elde etmek için hayvan yetiştirmek/üretmek kesinlikle yasaklanmalıdır.

19. Çiftlik hayvanları diye tanımlanan ancak bizler için sadece hissedebilen bireyler olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesislere 7/24 kamera zorunluluğu getirilmelidir. Bu hayvanların yaşadıkları zulüm gözler önüne serilmelidir..

20. Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden, hem ses kirliliğine hem de havada bıraktıkları kimyasallar yüzünden çevre kirliliğine sebep olan, insan sağlığına zarar veren havai fişekler yasaklanmalıdır.

21. Türkiye, başta Brezilya ve Uruguay olmak üzere Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden canlı hayvan ithal ediyor. 21. yüzyıl için bir utanç kaynağı olan canlı hayvan ticareti bir an önce yasaklanmalıdır.

 

Tüm canlılar için adalet, yaşam için yasa!

 

Nilüfer Kent Konseyi

Hayvan Hakları Çalışma GrubuSosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…