Termiğe inat yaşasın hayat!
30.12.2014
00:00
DOSAB Termik Santrali ÇED Raporuna olumlu görüş vermek istemeyen Bursa İl Halk Sağlığı Müdürü'nü istifaya zorlayan Bursa Valisi Münir Karaloğlu'na tepki yağdı. 

Nilüfer Kent Konseyi'nin de bileşeni olduğu DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu bir basın açıklaması düzenleyerek valiyi istifaya davet etti. Basının büyük ilgi gösterdiği açıklamada 'Vali istifa, Termik yapma boşuna yıkacağız başına, Termiğe inat yaşasın hayat' gibi sloganlar atıldı.

KAMU ADINA TARAF OLMAYA, GÖREV YAPMAYA DAVETİMİZDİR
BURSA
30.12.2014

* hava kalitesi, önlem alınmasını, halkın uyarılmasını gerektirecek kadar kötü seviyede bir İl
* hava kirleticisi PM10 seviyesi 746 µg/m3 ( 25.12.2014 saat 09:00) ile Türkiye’de en kötü İl
* hava kirliliğinde dünya sağlık örgütünün sınır değerlerinin 17 kat üzerinde olduğu bir İl
* hava kirliliği nedeniyle çok önemli bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya bir İl,
BURSA’da
* Tüm canlıların ve halkın yaşam ve nefes alma alanları olan yeşil alanlar, parklar bir bir yok ediliyor, halkın olmaktan çıkarılıyor,
* Tarım arazileri, meralar, zeytinlikler planlara, kanunlara ve yönetmeliklere rağmen yok edilmeye, talan edilmeye davam ediyor,
* Nilüfer Çayı zehir akıyor/akmaya devam ediyor,
* Ovanın, kentin ortasına DOSAB’a hava kirliliğinin, hastalıkların ve erken ölümlerin artmasına neden olacak termik santrale izin veriliyor,
* Ormanlar yok ediliyor, dereler, çaylar, pınarlar şişelenip satılıyor veya kirletiliyor
Tüm bunları önleyecek olan;
Kanunların, yönetmeliklerin, planların uygulanmasından ve uygulattırılmasından sorumlu Kamu adına, halk adına görev yapması, kararlar üretmesi gereken kurum ve kuruluşlar ve yetkilileri sadece verilen emirleri uyguluyor, seyirci kalıyor yada padişahım sen çok yaşa diyerek saltanatı paylaşmaya devam ediyorlar.
Seyirci kalmayan, bulunduğu konumun ve sorumlu olduğu halk ve halkın sağlığı adına, görevinin gereğini yapanlar ise makamından, işinden, yerinden, yurdundan ediliyor, yalnızlaştırılıyor veya istifaya zorlanarak zorunlu izine çıkarılıyorlar.
Basına ve kamuoyuna yansıdığı üzere DOSAB Termik santrali için başlatılan ÇED sürecinde halkın sağlıklı bir çevrede insanca yaşaması için; toprağımız, suyumuz ve havamızın temiz kalması için kısacası geleceğimiz için DOSAB termik santraline olumsuz kurum görüşü vererek onurlu bir duruş sergileyen Bursa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Resul ÖZBEK ise Bursa valisi tarafından istifa etmeye zorlanıyor. Bu durumu şiddetle kınıyor, DOSAB termik santralinin ovanın ortasına yapılmasına olumsuz kurum görüşü vererek, kararının arkasında durarak insan ve çevre sağlığından yana onurlu bir tavır sergileyen kamu görevlimizi kutluyor yanında olduğumuzu, desteklediğimizi her türlü yardıma hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yetki, görev ve sorumluluk alanları, bağlı oldukları kanunlar, planlar ve yönetmelikler ile çelişmesine rağmen bu baskı ortamında DOSAB termik santralinin Bursa’nın ve Ovasının göbeğine yapılmasına olumlu görüş veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına veya müdürlerine ait imzaların/görüşlerin kabul edilebilirliği veya geçerliliği yoktur veya tartışmalıdır.
TMMOB’ye yapılan saldırıların, torba yasalarla yok edilemeye çalışmasının nedeni de TMMOB’nin 60 yıldır kamu adına, doğal kaynaklarımızın korunması adına sürdürdüğü mücadeleye ve direnme anlayışına kızan, katlanamayan Bursa valisi gibi valileri ve kurum yetkililerini göreve getiren siyasi anlayışın boğazına kadar sermaye, rant, talan ve yağmaya bulaşmış olmasıdır.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İNSAN YAŞAMINDAN, DOĞADAN
TEMİZ ÇEVREDEN, GELECEĞİMİZDEN YANA BİR TAVIRLA SADECE
BULUNDUKLARI KONUMUN VE MAKAMIN GEREĞİNİ YAPMALARINI,
KANUNLARA, YÖNETMELİKLERE VE PLANLARA UYGUN DAVRANMALARINI
BİR KEZ DAHA TALEP EDİYORUZ.
VALİLİK MAKAMI TERMİK SANTRAL KONUSUNDA TARAFSIZ OLMA, BASKI VE
GÜÇ KULLANMA YERİ DEĞİL HALK ADINA TARAF OLMA, KANUNLARI,
YÖNETMELİKLERİ, PLANLARI UYGULAMA/UYGULATMA MAKAMIDIR.
DOSAB TERMİK SANTRLİNE HAYIR PLATFORMU
Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…