TMMOB Basın Açıklaması
08.01.2015
00:00
Bilindiği gibi Yerel Gündem 21 sürecinin devamı niteliğinde kurulan Nilüfer Kent Konseyi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak çalışmalar yürüten bir kurumdur.
TMMOB’nin kentimizde örgütlü bulunan tüm odaları bileşenimizdir. 

Kent Konseyi Başkanı’nı, Yürütme Kurulu’nu seçtiğimiz ve konseyin işleyişi ile ilgili kararlar aldığımız genel kurullarımızda söz sahibidirler. Yürütme Kurulu’muzda temsilcileri bulunur. Bilimin ve aklın yolunda yürürken, kentin ve kentlinin hakkını savunurken diğer tüm bileşenlerimiz gibi TMMOB her zaman yanımızda olmuş, bizi aydınlatmış, yardımımıza koşmuştur. 

TMMOB’nin gür sesinin kısılmaya çalışılması, bizim sesimizin kısılmaya çalışılmasıdır.

TMMOB’nin sesinin kısılmaya çalışılması, bilimin ve aklın yolunun kapatılmaya çalışılması, aydınlığın karartılması, ifade özgürlüğünün tutsak edilmeye çalışılmasıdır. 

TMMOB’nin üzerine torba yasa marifetiyle uzanan karanlık eller derhal geri çekilmelidir.

Nilüfer Kent Konseyi 

TMMOB Basın Açıklaması... 

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;

Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.
Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde…
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta; 
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde; 
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta; 
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…
O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.
Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…