ÇED Raporu
09.01.2015
00:00
Nilüfer Kent Konseyi'nin de bileşeni olduğu DOSAB Termik Santraline Hayır Platfomu, 9 Ocak 2015 Perşembe günü BAOB Yerleşkesi'nde, DOSAB Termik Santrali ÇED Raporu ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğündeki gelişmeler hakkında bir basın açıklaması düzenledi. 

Değerli Basın Mensupları,

DOSAB Yönetimi, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde, buhar ve elektrik üretmek amacıyla yapmayı planladığı kömürlü termik santral için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda girişimde bulunmuştur. Bu girişim, başta DOSAB çevresinde yaşayan halk olmak üzere, ilimizdeki akademik meslek odaları, sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Halkımız ve kuruluşlar aylardır bu girişime karşı çıkmakta, gerçekleştirdikleri çeşitli eylemlerle bölgede termik santral istemediklerini haykırmaktadırlar. Hangi teknoloji ile yapılırsa yapılsın kentin göbeğine termik santral yapılması halk ve çevre sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Tüm tepkilere rağmen DOSAB Yönetimi ucuz enerji sağlayarak daha çok kar etmek için halkın ve Bursa’nın geleceğini hiçe sayarak girişimlerine devam etmektedir. Bursa Tabip Odası olarak " DOSAB TERMİK SANTRALİNE HAYIR PLATFORMU " adına 23 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu)Başkanlığı’nda yapılan toplantıya katılarak ilgililere Bursa halkı ve çevre adına çekincelerimizi ilettik, mücadelemizi orada da sürdürdük.

Bir kez daha vurgulamak istiyorum:

Kömürlü termik santrallerin halk sağlığına, çevreye, tarım arazilerine, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına vereceği geri dönüşümü olmayan zararlar bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kentimizin göbeğine yapılmak istenen, her gün Bursa dışından getirilen 60 kamyon dolusu 1200 ton taşıma kömürle çalışan ve ortaya çıkan curufun da yine aynı şekilde şehir dışına atılmasını öngören bir sistemle işletilecek kömürlü termik santrale karşıyız.

Değerli Basın Mensupları,

Son günlerde DOSAB Kömürlü Termik Santrali ile ilgili olarak Bursa’da ilginç gelişmeler olmuştur. Medyadan öğrendiğimize göre DOSAB Yönetimi, Bursa Valisi Sayın Münir Karaloğlu aracılığı ile termik santral ile ilgili ÇED Raporu’nun olumlu yönde imzalaması için Bursa İl Halk Sağlığı Müdürü’ne baskı yapmıştır. İki buçuk yıldır bu görevi yürüten İl Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr.Resul Özbek, kent merkezinde bir termik santralin kurulmasını halk sağlığı ve çevre için çok tehlikeli gördüğünden, raporu imzalamamış, bu konuda Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın görüşünün alınmasını talep etmiştir.Bursa Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun baskısına maruz kalan İl Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr. Resul Özbek görevinden istifa etmiştir. Meslektaşımız bu tavrıyla Bursa’ya ve Bursalılara sahip çıkarak bir hekimden beklediğimiz mesleki ve ahlaki duyarlılığı göstermiştir. Vali Karaloğlu görevlendirme yetkisiyle İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Oğuz’u vekaleten atamıştır. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla Dr.İrfan Oğuz, Vali'nin arzusu ile ilk rapordaki olumsuz ifadeleri çıkarıp yeni bir rapor hazırlatmış ve maalesef bir önceki raporun sehven hazırlandığını belirtmiştir.

Bu gelişmelerden sonra basının ve Bursa CHP Milletvekili Sayın İlhan Demiröz’ün girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş, Bursa’dan İl Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. İrfan Oğuz imzasıyla gelen DOSAB’a kurulması istenen termik santrali aklayan rapordaki imzanın geri çekilmesi sağlanmış,rapor böylece geçersiz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimlerin karar verme yetkisini kaldırarak termik santral ÇED raporu ile ilgili kararı kendi yetkisine almıştır. 

Sayın Vali'nin bürokratlarını istifaya zorlayarak baskı yapması, karar yetkisinin Ankara'ya alınması Bursa'ya ve Bursa halkına yapılmış en büyük kötülüktür. Bu gelişmelerden sonra Dr. İrfan Oğuz’da görevinden alınmış yerine İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan vekaleten atanmıştır. 

Bu baş döndürücü gelişmeler, DOSAB’ın Bursa halkına ve Bursa çevresine vereceği geri dönülmez zararların bir göstergesidir. Tıp Fakültesi bitirmiş, insan sağlığına ve çevreye saygı gösteren bir meslektaşımızın, baskılar ne olursa olsun, etmiş olduğu Hipokrat Andı'nın arkasında durarak, bu girişimlere onay vereceği kanaatinde değiliz. DOSAB’A HAYIR PLATFORMU olarak, Bursa’nın sağlığı ve çevremiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

Sayın Vali; Bursa’da gelip geçicisiniz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Bursa'lılar hep burada olacaklar, burada yaşayacaklar. Kömürlü termik santrallerin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri aşikarken, Bursa'nın "bitik şehir" olmasına izin vermeyiniz, aracı olmayınız. Bursa’da termik santrale izin veren vali olarak anılmayınız. Doğanbey TOKİ Konutları’na izin veren bürokratlar gibi hatıralarda kalmayınız.

Bu konuda Bursa halkının yanında, mücadelemize desteğini esirgemeyen, TBMM’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce, İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ve Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na yanıtlamaları için soru önergeleri veren, basın açıklamaları yapan Bursa Milletvekili Sayın İlhan Demiröz’e teşekkür ediyoruz. Bursa’mızın tüm milletvekillerini, tüm yöneticilerini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, insan yaşamından, doğadan, temiz çevreden ve geleceğimizden yana bir tavırla bulundukları görevin gereğini yapmalarını, kanun, yönetmelik ve planlara uygun davranmalarını talep ediyoruz.

DOSAB TERMİK SANTRALİNE HAYIR PLATFORMU ADINA 
BURSA TABİP ODASI
Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…