DOSAB Yetkilierine son uyarı!
07.03.2015
11:00

Nilüfer Kent Konseyi'nin de bileşeni olduğu DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu, bugün DOSAB Bölge Müdürlüğü'ne yürüyerek bir basın açıklaması düzenledi.

DOSAB yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. Rant uğruna Bursa halkının sağlığı, geleceği ve doğasını yok edecek kirli projenizden vazgeçin!

Termik santral yapılacağı kararının öğrenildiği günün ertesinde bu meydanda Basın açıklamasıyla son bulan yürüyüş eylemi ile başlattığımız ve bu güne kadar sürdürdüğümüz mücadelede tüm yetkilileri bir kez daha uyarmak, söylenecek sözlerin bittiği noktada olduğumuzu duyurmak için buradayız.

Binlerce kişiyle halkımızın da katıldığı sahiplendiği gösterilerle, yürüyüşlerle DOSAB’ da, Setbaşında, Heykelde haykırdık duymadınız,

Panayır’da, İsmetiye’de, Yasemin parkta, Nilüferde, Kestel’de, Mühendis , mimar, çevre mühendisi, doktor ve avukatlar olarak meslek onuru ve bilinci ile anlattık öğrenmediniz,

Meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, siyasi partilerin en önemlisi halkın haklı talep ve önerilerine kulak tıkayan baskıcı, dayatmacı bir anlayışa boyun eğen sadece aldıkları emirleri uygulayan kurum ve kuruluşları siyah çelenklerle, basın açıklamaları ile uyardık anlamadınız,

Bir kez daha ve son kez,

DOSAB Termik Santrali Konusunda Sözde tarafsız olduğunu söyleyen ancak Halkın sağlığını düşünerek ÇED Raporuna olumlu görüş vermeyen İl Halk sağlığı müdürünü istifaya zorlayan Baskıcı, Dayatmacı Bursa Valisini;

Kamu adına görev yapması, kanun, yönetmelik ve planları halkın, kamunun ortak faydaları adına uygulaması/uygulattırması gereken kurum ve kuruluşlardan

Kendi İl Meclis Kararını görmezden gelerek yetki alanımız dışında diyerek ÇED Raporuna olumlu görüş veren BŞB Başkanını,

ÇED Sürecinin devam ettiğini gerekçe göstererek DOSAB Termik Santraline İlişkin Bilgi vermeme hakkının arkasına sığınan ÇED raporu görüşünü saklayan, gizleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürünü,

Toprak Koruma Kurulunun olumsuz kararını da hiçe sayarak kurulacak termik santralin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde olduğunu gerekçe göstererek 5403 Sayılı Toprak Ve Arazi Kullanım Kanununa aykırı olarak yetki alanımızda değildir diyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürünü,

Kar ve rant hırsının gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiği, halkın sağlığını, geleceğini, Bursa Ovasının toprağını, suyunu , havasını, tarımını hiçe sayan DOSAB yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İnsan Yaşamından, Doğadan Temiz Çevreden, Geleceğimizden Yana Bir Tavırla Sadece Bulundukları Konumun Ve Makamın Gereğini Yapmalarını, Kanunlara, Yönetmeliklere Ve Planlara Uygun Davranmalarını Bekliyoruz.

“Dosab Termik Santraline Hayır Platformu” nun Termiğe İnat Yaşasın Hayat Mücadelesi ÇED süreci durduruluncaya, DOSAB Termik santral projesi iptal edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir,

Bir Kez Daha Uyarıyoruz bu kara ve kirli sevdadan vazgeçin.

“DOSAB TERMİK SANTRALİNE HAYIR PLATFORMU BİLEŞENLERİ”

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…