Bir kent cinayetine itiraz ediyoruz
10.04.2015
10:30

DOSAB Termik Santraline itiraz ediyoruz!

DOSAB Kömürlü Termik Santrali Projesi ile ilgili olarak hazırlanan Mart 2015 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, kanunlara, planlara aykırı olarak alınan olumlu kurum görüşlerine, teknik ve bilimsel eksikliklerine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunarak 01.04.2015 günü itibariyle “Nihai ÇED Raporu” olarak kabul edilmiştir.

Nilüfer Kent Konseyi'nin de bileşeni olduğu DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu olarak, bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek, basın açıklamasının ardından kurumsal ya da bireysel olarak toplanan itiraz dilekçelerimizi verdik. Nilüfer Kent Konseyi'nde de toplanan dilekçeler, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Şazi Çavuşoğlu tarafından imza karşılığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BİR KENT CİNAYETİNE İTİRAZ EDİYORUZ!

Bilindiği gibi, DOSAB Kömürlü Termik Santralı Projesi ile ilgili olarak hazırlanan Mart 2015 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, kanunlara, planlara aykırı olarak alınan olumlu kurum görüşlerine, teknik ve bilimsel eksikliklerine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunarak 01.04.2015 günü itibarıyla “Nihai ÇED Raporu” olarak kabul edilmiştir.

DOSAB’da Termik Santrala Hayır Platformu olarak söz konusu santrala en başından bu yana itiraz ediyoruz.
İtiraz ediyoruz, çünkü santral kurulursa sağlığımız olumsuz etkilenecek. Bilimsel kanıtlara göre, kömürlü termik santrallerin solunum sistemi ve kalp – damar sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa, hatta kansere ve erken ölümlere yol açtığını biliyoruz.

İtiraz ediyoruz, çünkü santralden kaynaklanacak zehirli kimyasalların havamıza, suyumuza karışacak olması bir yandan asit yağmurlarına neden olacak, diğer yandan da iklimi değiştirerek küresel ısınmaya katkıda bulunacaktır. 
İtiraz ediyoruz, çünkü santralın suyumuzu kirletecek olması sebebiyle bu suyla sulanacak tarım arazilerimizde yetişen gıda maddeleri kirlenecek; aynı zamanda topraklarımızın verimi de düşecektir.

İtiraz ediyoruz, çünkü santral kentin içerisine kurulmaktadır. Santralın etki alanı içerisinde yüz binlerce insan yaşamaktadır. Santralın mahallelere çok yakın olması ve hâkim rüzgâr yönünün kent merkezine doğru olması nedeniyle hava yolu ile taşınacak kirleticilerden bütün kent olumsuz etkilenecektir.
İtiraz ediyoruz, çünkü santralın kurulmasının kamu yararı yoktur. Santral yalnızca gözünü kâr hırsı bürümüş bazı patronların kârını arttıracaktır. Halkın bu projeden hiçbir kazanımı olmayacaktır. Kaldı ki ülkemizin elektrik kurulu gücü ihtiyaçtan fazladır ve bu durum bizzat elektrik kesintisi sonrasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı tarafından da dile getirilmiştir.

Bu gerçekler bilimsel olarak kanıtlandığı halde, Bursa kent merkezine kömürlü bir termik santral yapılması bir kent cinayetidir. Güzel Bursa’mızın içindeki insanlarla birlikte ölüme gönderilmesidir.

BİZ BU CİNAYET GİRİŞİMİNE İTİRAZ EDİYORUZ! 

Bursa’dan milletvekili adayı olan Sayın Sağlık Bakanını DOSAB Kömürlü Termik Santralına ilişkin görüş açıklamaya davet ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı DOSAB Kömürlü Termik Santralının Nihai ÇED Raporunu reddetmeye çağırıyoruz!
Çağrımıza ilişkin binlerce yurttaşımızın imzaladığı dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere bugün İl Müdürlüğüne veriyoruz.

Sürecin takipçisiyiz; bu cinayete karşı durmak için DOSAB’da Termik Santrala Hayır Platformu olarak, sonuna kadar bütün çabamızı göstermek kararlılığında olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz.

10 Nisan 2015
DOSAB’DA TERMİK SANTRALA HAYIR PLATFORMU

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…