Ölüm santraline yürütmeyi durdurma kararı
24.10.2015
10:30

Ölüm santraline yürütmeyi durdurma kararı!

Bursa'nın göbeğine yapılmak istenen DOSAB Kömürlü Termik Santrali için Bakanlığın ÇED olumlu raporuna karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bileşeni olduğumuz Dosab Termik Santraline Hayır Platformu olarak mücadeleye devam edeceğiz...

ÖLÜM SANTRALİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA!
Bursa Halkına ve Basına,

Bildiğiniz gibi, yaklaşık 1.5 yıldır, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (DOSAB) tarafından Demirtaş’a kurulmak istenen Termik Santrale karşı bir mücadele yürütüyoruz. Çevre Bakanlığı'nın , Bursa’nın göbeğinde yılda 524 bin ton kömür yakacak bir tesise, bilim insanlarının ve akademik meslek odalarının bütün bilimsel kanıtlarını hiçe sayarak 23.07.2015 tarihinde 'Çevresel Etki Değerlendirmesi' olumlu kararı vererek Çevre Bakanlığı yani siyasal iktidar halkın değil, sermayenin yanında olduğunu ortaya koymuştu. DOSAB’da bulunan patronların çıkarı için, yüz binlerce yurttaşın sağlığının olumsuz etkileyecek bu ölüm santraline Bakanlıkça verilen “ÇED Olumlu Kararı”na karşılık 25.08.2015 tarihinde meslek odaları, dernekler ve yurttaşlar olarak dava açmıştık.

İşte bu davada mahkemenin verdiği sevindirici bir kararı halkımızla paylaşmak için bugün burada toplandık. Bursa 2. İdare Mahkemesinde görülen davada, 19.10.2015 tarihi itibariyle mahkeme, oybirliği ile ölüm santrali projesinin yürütmesini durdurmuştur. Mahkeme kararının sonuç bölümünü sizinle paylaşıyoruz:

“…Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 19.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Bu karar ile Bursa’nın üzerine zehir saçmak isteyen DOSAB yönetiminin bilirkişi incelemesi sonucuna kadar elleri bağlanmıştır. Ölüm santrali projesine ilişkin ihale, ruhsat veya inşaat sürecine ilişkin yasal bir adım atmalarının önü tamamıyla kapanmıştır. Bursa’nın başına büyük belalar açacak bu projeden tamamen kurtulmadık fakat sürecin şu an için durmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

Bursa kent merkezine kömürlü termik santral yapılması bir kent cinayetidir. Güzel Bursa’mızın içindeki insanlarla birlikte ölüme gönderilmesidir.

Ölüm değil, yaşam kazanacak, direnenler kazanacak !

Ve bir kez daha buradan tekrar ediyoruz:

Yürütmenin durdurulması yetmez; ölüm santralini yaptırmamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ve bir kez daha buradan tekrar ediyoruz:
Yürütmenin durdurulması yetmez; ölüm santralini yaptırmamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu cinayete karşı durmak için DOSAB’da Termik Santrale Hayır Platformu olarak sonuna kadar direneceğiz!
Halkımızın zehirlenerek yavaş yavaş öldürülmesine;
Toprağımızın, suyumuzun ve havamızın kirletilmesine ASLA İZİN vermeyeceğiz.

DOSAB TERMİK SANTRALİNE HAYIR PLATFORMU

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…