Dönüş yok!
27.12.2015
12:00

Ahmet Yesevi ve Balat Mahalle Komiteleri'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurul kararı ile kapatılan Geçit Kavşağı'nın yeniden trafiğe açılması için düzenlediği basın açıklaması çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Geçit Kavşağı'nın trafiğe kapatılması ve yaşanan sıkıntılar sonucu bir araya gelen mahalle sakinleri kavşağın tekrar açılması için şikayetlerini dile getirdiler. Ahmet Yesevi ve Balat sakinlerinin yanı sıra Geçit ve Bademli sakinlerinin de destek verdiği basın açıklaması sonrasında imza kampanyası başlatıldı. Balat Mahalle Komitesi üyesi Gaffar Aker'in okuduğu basın açıklamasının ardından 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Balat Mahalle Muhtarlığı'nda toplanılması ve mücadelenin devamı için bir yol haritası oluşturulmasına karar verildi.

DÖNÜŞ YOK! GEÇİT KAVŞAĞI TRAFİĞE AÇILSIN

Ulaşım sorunlarının gün be gün katlanarak arttığı kentimizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin, Büyükşehir Belediye Başkanı talebi üzerine aldığı 27 Kasım 2015 tarih ve 2015/607 sayılı ‘’ Geçit Kavşağı’nda dönen adanın; Kuzey – Güney aksında geçişe imkan verecek, Doğu-Batı aksını kapatacak şekilde beton bariyerlerle kapatılması, uygulamanın 1 (bir) ay süre ile denenerek uygun görülmesi halinde gerekli fiziki düzenlemenin bu doğrultuda yapılmasının uygun olduğu’’ şeklindeki karar ile zaten günün büyük kısmında trafik yoğunluğu yaşanan Bursa-Mudanya yolunda ulaşım tam bir keşmekeşe dönüştü.

Bugün Geçit Kavşağı’nda UKOME Kurulu kararı ile 1 aydır uygulanmakta olan trafik düzeni değişikliğinin iptal edilmesi talebiyle, sesimizi duyurmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlar olarak yaptığımız şikayetler dikkate alınmamış ve 25 Aralık 2015 Cuma günü, UKOME Kurulu gündeminde olmamasına karşın, yangından mal kaçırır gibi, gündem dışı, uygulamanın kalıcı olarak devam etmesi kararı alınmıştır.


Bizler Ahmet Yesevi ve Balat mahallesi sakinleri ve esnafları olarak öncelikle UKOME Kurulu’nun karar alma yönteminde yanlış bulduğumuz iki hususu belirtmek isteriz. Birincil olarak, Geçit Kavşağı gibi yoğun trafik akışına sahip bir ana arter ile ilgili alınacak karar için ‘’bir ay deneyelim bakalım olursa kalıcı hale getiririz’’ gibi tüm bilimsel verileri alınacak kararın uygunluğu için seferber etmekten uzak, bütüncül planlamayı ve teknik altyapıyı dikkate almadan verilen bir karar ne derece doğru olur bunu hepimiz görmekteyiz. İkinci husus ise alınan bu kararda katılımcı bir yaklaşım benimsenmemiş olmasıdır. Bu karar ile ilgili olarak Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve karardan doğrudan etkilenecek olan Ahmet Yesevi, Balat, Minareli Çavuş, Nilüferköy ve Geçit Mahalle sakinleri veya muhtarlarının görüşleri alınmadığı gibi konu ile ilgili bilgi dahi verilmemiştir.

Bu uygulama ile 1 aydır biz bölge sakinleri kavşaktaki trafik yoğunluğunun azaldığına dair en ufak bir emare dahi göremediğimiz gibi deyim yerindeyse eziyet çekmekteyiz.
Şöyle ki:
1. Mudanya yönünden Bursa yönüne giden trafik yine eskisi gibi Bademli kavşağına kadar kuyruklanmaktadır. Çünkü Geçit tarafından ve kent merkezinden Balat mahallesine doğru gidecek olanlar artık Bademli Kavşağı’ndan döndükleri için bu yöne bir o kadar trafik daha eklenmiştir.

2. Balat Mahallesi’nden gelip Mudanya yönüne, Bademliye gitmek veya karşı tarafa geçmek isteyen araçlar BESAŞ (Korupark) kavşağından dönüş yapmak zorundadır. Şimdi kuyruklar ve trafik sıkışıklığı bu kavşaklara yüklenmiş oldu.

3. Özlüce tarafından gelip Mudanya yönüne giden araçlar için de durum aynıdır. Artık ya Organize Sanayi Bölgesi’nden Korupark kavşağına çıkmak veya Ata Bulvarı’ndan Mudanya yönüne katılmak zorundadır. Uygulama ile birlikte bu iki alternatif yolda da yüzlerce metre kuyruk oluşmakta ve bizler trafikte daha uzun yol giderek eskisinin iki katı eziyet çekmekteyiz.

4. Mudanya yönünden gelip Geçit tarafı, Özdilek arkasına gidebilmek için de Korupark kavşağını kullanmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca Geçitten şehir merkezine gidecek olan araçlar da bu arka yolu kullandığı için bu yol ölüm yolu haline gelmiş, tali yollardan bu yola çıkış imkansızlaşmıştır.

Şimdi soruyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’nun geçici kararını kesinleştirmek için, olduğunu varsaydığı olumlu gelişmeler bu yukarda saydığımız gelişmeler midir? Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu belediyecilik anlayışında samimi ise, vatandaşa rağmen, bu kadar eziyet çekilmesine rağmen, bu kadar şikayete rağmen bu uygulamayı devam ettirmemelidir. Çünkü bizler bu karar iptal edilerek, katılımcı ve bütünsel planlama yöntemi ile bu sorunu çözmek için doğru adımlar atılana kadar mücadele etmeye kararlıyız.


AHMET YESEVİ MAHALLE KOMİTESİ - BALAT MAHALLE KOMİTESİ

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…