Çocuk istismarına son!!
23.05.2016
12:30

Çocukların gülüşleri için direneceğiz...

Bir kereden bir şey olmaz diyerek çocukları istismarcıları ile evlendirmeyi öneren zihniyete karşı, çocukları istismardan kurtarmak ve istismarcılardan hesap sormak için bileşeni olduğumuz Bursa Kadın Platformu'nun çağrısı ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Bursa Adliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Kadın Meclisi üyeleri, Yürütme Kurulu üyelerimiz Burak Hatipoğlu ve Aslı Evke ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

SHÇEK'e bağlı Sevgi Evleri'nde çocukların istismara uğramasına ve dosyadaki gizlilik kararlarına karşı düzenlenen basın açıklamasını Bursa Kadın Platformu adına Sahibe Can okudu.

SEVGİ EVLERİ’NDEKİ ÇOCUK İSTİSMARINI ÖRTBAS EDEMEZSİNİZ!

SEMA RAMAZANOĞLU İSTİFA

Ülkemiz Karaman’da Ensar Vakfındaki toplu çocuk istismarının travmasını yaşamaya devam ederken; Bursa’da Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Sevgi evlerinde bilindiği kadarıyla 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası ile sarsıldı. Milletvekili Erkan Aydın’ın Meclis gündemine de taşıdığı iddia ile ilgili iki görevli ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, soruşturma dosyasında ise gizlilik kararı bulunuyor.

Ensar Vakfındaki çocuk istismarlarının ardından “ bir kereden bir şey olmaz” diyen Sema Ramazanoğlu’nun, Bakanlığı bünyesindeki Sevgi evlerinde gerçekleşen çocuk istismarına dair çıkıp bir açıklama dahi yapmayan bir Bakanın çocuklarımızı koruyabileceğine inanmıyoruz. Dosyaya konulan gizlilik kararı olayın basit münferit bir vaka olarak inceleneceği hatta örtbas edilebileceği endişesini yaratmaktadır. Dava ile ilgili soruşturmanın durumunun kamuoyuna açıklanmasını, sürecin cinsel istismar ve şiddete karşı yıllardır mücadele eden Kadın hareketi ve Eğitimciler ile paylaşılmasını talep ediyoruz.

Bu çapta bir çocuk istismarı örneği yaşanan bütün ülkelerde söz konusu kentler, kurumlar, ilişkiler ağı basit “münferit” cezalandırmalarla falan geçiştirilemez, on yıllarca süren ayrıntılı denetim kıskacına alınır; eğitim ve pedagoji yaklaşımlarında köklü değişimlerle sonuçlanır ve konuyla ilgili bakan veya hükümetlerin istifasını gerektirir.

AKP Ensar Vakfında yaşanılanlar ile su yüzüne çıkan ve ardı arkası kesilmeyen bu çocuk istismarı vakalarını; inkar, normalleştirme, sıradanlaştırma, tekilleştirme, basit sapkınlığa indirgeme, aklama girişimi ile örtbas etmeye çalışmaktadır.AKP’nin politikaları sonucunda; her türlü kamusal güvenceden yoksun bırakarak güvencesiz çalışma ilişkileri, cemaat ağları ve gerici değerlerle kuşattığı kadınlar ve özellikle çocuklar, sistematik istismar ve taciz suçunun hedefi haline getirilmiştir.

Mecliste, “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin” kurulan Araştırma Komisyonu raporu ; çocuk cinsel istismarının “rızaya” dayalı olabileceği notunun düşüp yine de suç olarak kalmasını ancak istismarcı tacize uğrayan çocuk ile 5 yıl “sorunsuz” bir evlilik gerçekleştirirse denetimli serbestlikten yararlanılmasını önerilmektedir. Örtbas edilmeye çalışılan şey İktidarlarının kokuşmuşluğu, pisliğidir. Durumun tekil vakalardan ibaret olmadığını iyi bilen AKP; ailenin içinde bu suçu görünmez kılmaya çalışıyor Ancak bilinmelidir ki bu pislik ; istismara uğrayan çocuklarımızı istismarcısı ile evlendirilerek aile içine gizlenemez.

Bizler; tüm insanlığa miras kalan değerleri, yani insan olmanın gereklerini ve haysiyetini kuşanarak pislik kokuttukları bu ülkeyi baştanbaşa temizlemeyeceğiz.

Çünkü; biz öyle biliriz ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır!

BURSA KADIN PLATFORMU

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…