Türkiye Kent Konseyleri Platformu
27.06.2016
12:00

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 19. Genel Kurul Toplantısı 25-26 Haziran 2016 tarihlerinde 72 kent konseyinin katılımı ile Buca Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı Hande Nur İpek katıldı.

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU
19. GENEL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Madde 1: Ülkemizin her köşesinde yaşayan yurttaşlarımızın bir bütün olarak, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin çatışmadan uzak,“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi içinde, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı, terör, şiddet ve baskıdan uzak ve hak ihlallerinin olmadığı bir ortamda yaşam hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın korunması devletin görevidir.

Madde 2: Anayasamızın 56. Maddesi “çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek” konusunda devlete ve vatandaşlara ödevler yüklemektedir. Bu bağlamda, Türkiye Kent Konseyleri Platformu ülkemizin her yerinde tarihi, kültürel, doğal ve çevresel varlık ve değerlerimizin talan edilmesine karşıdır ve bundan sonra da yaşam ve çevre hakları konusunda Anayasamızın verdiği hakların takipçisi olacaktır.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu doğal ve kültürel varlıklarımızı ortadan kaldıran, riskler yaratan HES,RES,TERMİK ve NÜKLEER santraller ile maden arama faaliyetlerine karşıdır. Doğanın talanı ve yağma edilmesinin önünü açan 6719 sayılı yasanın bu hükümlerden arındırılmasını talep eder. Gelecek nesillerin yaşam hakkını savunmak Platform’un sorumluluğudur.

Madde 3: Anayasamızın 28. ve 29. Maddeleri ile “basın özgürlüğü ve haber alma hakkı” güvence altına alınmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu, haber verme görevini üstlenen gazetecilerin, yazarların ve aydınların hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve hukuki dayanağı olmadan basın kurumlarına kayyum atanmasına her zaman karşıdır.

Madde 4: Türkiye Kent Konseyleri Platformu yerel yönetimlere kayyum atanmasına karşıdır.

Madde 5: Türkiye Kent Konseyleri Platformu katılımcılık ilkesini önemser ve bu ilkenin bütün Kent Konseyleri tarafından hayata geçirilmesini destekler.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…