Müdür istifa!
29.06.2016
11:00

İhsaniye Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü'nün ''yazarını tanıyorum'' diyerek öğrencilere dağıttığı ve içeriğinde 'Herhangi bir hayvan veya ölü ile cinsel ilişkide bulunarak ya da istimna ile menisi akan kimsenin orucu bozulur, yalnız kaza gerekir' gibi ifadelerin yer aldığı kitap, öğretmenler tarafından fark edilerek toplatılmıştı. Kitabı dağıtan okul müdürünü ve bu tür kitapların çocuklara dağıtılması cüretini bu müdüre veren eğitim sisteminin yaratıcılarını ve uygulayıcılarını kınadığımızı göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdik. İhsaniye Mahallesi sakinleri, eğitim emekçileri, odalar, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı ve 'Müdür istifa', 'Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim istiyoruz' ve 'Çocuklarımızı gericiliğe teslim etmeyeceğiz' yazılı dövizlerle gerçekşelen basın açıklamasını Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp okudu.

AKP özellikle son dönemlerde toplumun dinselleştirilmesi, dinsel bir kültürel ortamın yaratılması için yoğun bir saldırı başlattı. Bunun en somut, en canlı örnekleri eğitim alanında yaşanmaktadır. 
Demokratik, laik bir toplumda asla olmaması gereken zorunlu din dersi uygulamalarından sonra AKP iktidarı dinsel bir toplum yaratılması için çalışmalarını derinleştirdi.

2002 yılından itibaren:

- Ülkemizdeki İmam Hatip Okulları’nın sayısı hızla arttırıldı.
- Kuran Kurslarındaki çocukların sayısı 30 kat arttı. ( Şu an bir buçuk milyon)
- 4+4+4 uygulaması ile karma eğitime büyük bir darbe vuruldu. Amaç kırsal alanda ve varoşlardaki kız çocuklarımızın eğitimini engellemekti. 
- Okullarda seçmeli dersler adı altında din derslerinin sayısını arttırıldı. 
- Değerler Eğitimi adıyla küçücük çocuklarımız cehennem ateşi, zebani, sırat köprüsü ve benzeri bilgilerle korkutuldu. 
- Okullardaki müfredat programları değiştirildi. Ders kitaplarının içeriği dinselleştirildi.
- Eğitimde bilimsel bilgi yerine dogma, masal, efsane ve söylencelere dayalı bir eğitim anlayışı yaygınlaştırıldı.
- Laik ve bilimsel eğitim büyük bir yara aldı.

Neden böyle bir uygulamaya gidildi? Yanıtı çok basit. Çünkü dinselleştirilen bir eğitimde insanlar itaatkârdır. Birey özgür değildir. Soru sormaz, sorgulama yapmaz. Hatta düşünmez. Onların adına en tepedekiler düşünür ve karar verir.

Ensar Vakfı vakasında somutlaşan ve daha adını sayamadığımız yüzlerce, binlerce vaka AKP’nin 13 yıllık gerici, cinsiyetçi, piyasacı politikaları ile çürüyen eğitim sisteminin sonuçlarıdır. Bugün sonuçlarını her gün yaşadığımız eğitim alanındaki bu çürümenin sorumlusu,13 yıl boyunca eğitim biliminin en temel ilkelerini ayaklar altına alıp, sayısı 17 milyonu bulmuş öğrencileri, kendi ideolojileri doğrultusunda tornadan geçirip, Tayyip Erdoğan’ın “dindar ve kindar bir nesil” saplantısı uğruna eğitimin her bir kademesini dinselleştirerek, il, ilçe, okul düzeyinde eğitim kadrolarını liyakat esasına göre değil, AKP’li olma esasına göre yerleştiren Saray ve AKP iktidarıdır.

Gerici, cinsiyetçi eğitim sisteminin yarattığı en son örneklerden biri de burada, mahallemizde, Cavit Çağlar Ortaokulu’nda yaşandı. Okulumuzda 7. ve 8. sınıf öğrencilerine okul müdürü tarafından ölüler ve hayvanlarla cinsel ilişkiyi normalleştiren bir risale dağıtıldı. İhsaniye Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü'nün ''yazarını tanıyorum'' diyerek öğrencilere dağıttığı ve içeriğinde 'Herhangi bir hayvan veya ölü ile cinsel ilişkide bulunarak ya da istimna ile menisi akan kimsenin orucu bozulur, yalnız kaza gerekir' gibi ifadelerin yer aldığı ‘’ Ramazan Risalesi ve Üç Aylar’’ adlı kitap, öğretmenler tarafından fark edilerek toplatılmıştı. Kitabı dağıtan okul müdürünü ve bu tür kitapların çocuklara dağıtılması cüretini bu müdüre veren eğitim sisteminin yaratıcılarını ve uygulayıcılarını kınıyor ve okul müdürünün derhal istifa etmesini talep ediyoruz.

Bugün çocuklarımızı gericiliğe teslim etmeyeceğimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Biz karanlığa doğru değil, aydınlığa doğru yürümek istiyoruz. Bunun da ancak laik, bilimsel ve demokratik eğitimle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu konudaki isteklerimiz gerçekleşinceye dek mücadelemiz sürecektir.

NİLÜFER KENT KONSEYİ

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…