Türkiye Kent Konseyleri Platformu
06.11.2016
12:00

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 20. Genel Kurul Toplantısı, Kartal Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de gerçekleşti. Toplantıya Nilüfer Kent Konseyi'ni temsilen Gençlik Meclisi Eş Başkanları Hande Nur İpek ve Berk Kaya katıldı. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Sonuç Bildirgesi;

Dünya ve Türkiye’de sivil toplum gelişimi ve demokratik toplumların gelişiminde Kent Konseylerinin rolü vurgulandı.

Burada kalkınma kavramı, yönetim anlayışından, yönetişim anlayışına geçiş, demokraside hukuk devleti kavramları vurgulandı.

Yapılan atölye çalışmalarında; Yönetmelik ve yönergelerin bütün şehir yasası ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmalı, Kent konseylerinin harcama kalemleri tek tek belirlenmeli, platform olarak mecburi giderler, harcama kalemleri üzerinde çalışarak yönetmelikte kalemlerin mali karşılıkları belirlenerek belediye bütçesine eklenmesi konusunda çıkan sonuçlar yönetmeliğe yansıtılmalı ve bütçe tarifi net olmalı.

Genel Kurul ve seçimlerin bütün paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalı.

Mahalle meclislerine demokrasi kültürünün yerleşmesi, katılımcılığın arttırılması ve yönetişim anlayışının sağlamlaştırılması.

Kent konseylerinin işleyişinde katılımcı gündemli, düzenli toplantılar yapılmalı, belirli bir takvim oluşturulmalı, yapılan çalışmaların paydaşlara geri bildirimi sağlanmalı.

Çevre konusunda, doğal varlıklarımızın gelecek nesillere yaşam alanı olarak bırakılması için kent konseyleri olarak verilen mücadelelere her şartta destek olunmalı.

Kent konseyleri platformu olarak bu çalışmaların çevre komisyonu ile birlikte yürütülmesi, ilk aşamada Ege ve Marmara başta olmak üzere çalıştay düzenlenmesi, benzer çalışmaların tüm bölgelerde yapılması.

Yenilikçi proje ve uygulamalarda kurumsal değerler belirlenerek bu değerler doğrultusunda kent eylem planı hazırlanması sağlanmalı.

Ülkemizin bir bütün olarak her köşesinde yaşayan yurttaşlarımızın din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin barış içinde insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı, terör, şiddet ve baskıdan uzak bir ortamda yaşam hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın korunması devletin görevidir. Ülkemizin bütün komşuları ile ilişkilerinin uluslararası hukuk ve komşuluk hukuku çerçevesinde “Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi doğrultusunda yeniden tesis edilmesi için ivedilikle iç ve dış politikalar oluşturulması gerekmektedir.

Bugünün 6 Kasım YÖK’ün kuruluş günü olması nedeni ile üniversiteler demokratik ve özerk olmalı, eğitim her aşamada çağdaş, laik, bilimsel ve kamusal hale getirilmelidir.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…