Yaşasın Kadın Dayanışması
20.11.2016
15:00

Bileşeni olduğumuz Bursa Kadın Platformu olarak mücadeleye devam ediyoruz. Bugün de, OHAL bahanesi ile tecavüzcülerin salıverilmesine, kadınların ve çocukların Meclis onayı ile tecavüzcülere, istismarcılara teslim edilmesine izin vermeyeceğimizi ve mücadeleye devam edeceğimizi haykırmak için Heykel'de bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Bursa Kadın Platformu adına Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay okudu.

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Türkiye’nin de imzacı olduğu Çocuk Hakları Evrensel Bildirisi’nin 19’uncu maddesi şöyle diyor; 'Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.'
Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Ne yazık ki tam da Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ülkemizin gündemine bomba gibi düşen bir önerge nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Tecavüzü meşrulaştırmaya çalışıyorlar!

Tecavüz Meşrulaştırılamaz!

AKP, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin üç gün önce gece yarısı alelacele Meclis’e bir önerge sundu. Kadınlara ve çocuklara yönelik tecavüzün ve her türlü cinsel istismarın önünü açacak, çocukların ve kadınların tecavüzcüyle evlendirilmelerini yasallaştıracak bir önerge. Bu önerge ile 4 bin tecavüzcüye tahliye yolunu açmayı planladılar.

Türkiye’de çocuk istismarı sistematik ve yaygın olarak işleniyor. Bir yılda adliyeye taşınan, çocuğa yönelik cinsel istismar sayısı 16 bin 957 .Bu rakamlar yargıya taşınan rakamlar sadece. Çocuk yaşta evlilikler, cinsel istismarın sürekli hale getirilmiş biçimidir. AKP hükümeti, cinsel istismarı meşrulaştırıp yasal hale getirmeye çalışıyor.

AKP’nin cinsel istismara uğrayan çocukları evlendirip tecavüzcüyü kurtarma planının gece yarısı meclise getirilmesi yetmemiş gibi Adalet Bakanı’nın yaptığı açıklamada, “Tecavüzcüleri kesinlikle kapsamıyor, ancak Çocuklarla evlenenlere uygulanacak” demesi niyeti apaçık ortaya koymuştur.

AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü kadın ve çocuk düşmanı politikaları nedeni ile kadın katliamları, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzler, çocuk istismarları her geçen gün katlanarak artmakta, evlilik yaşı dinsel muhafazakârlık temelinde giderek küçültülerek, erken yaşta evlilikler meşru gösterilmeye çalışılmaktadır.

AKP bu düzenlemeyi ilk defa gündeme getirmiyor. 2016 yılının başında meclis tarafından oluşturulan Boşanma Komisyonunun önerilerinden biri de benzer bir düzenleme yapılması idi. O zamandan beri geçirilemedikleri bu düzenlemeyi şimdi, OHAL ortamında daha çabuk geçirebileceklerini düşündüler. Ancak kadınların ve toplumun geniş kesimlerinin sesinin yükselmesi nedeniyle, bu sefer toplum böyle istiyor diyemeden yine acele ile geri çektiler.

Ancak bugün olmasa da getirmek istedikleri; 
Cinsel istismar suçu işleyen kişi mağdurla evlenirse cezası kaldırılacak. Yani bir çocuğa tecavüz eden kişi eğer çocukla evlendirilirse ceza almayacak. Bir kadına tecavüz eden kişi kadınla evlenirse ceza almayacak.

Biliyoruz ki bu ülkede zaten yasal olmayan şekilde kadınlar ve çocuklar devlet tarafından korunamadıkları için tecavüzcüyle evlendiriliyor. Tehditle, baskıyla, zorla... Şimdi ise tecavüzcüyle, istismarcıyla evlendirilmek yasallaşıyor. Tecavüzcüler, istismarcılar ödüllendirilecek, aklanacak; ama milyonlarca kadın ve çocuk Meclis onayıyla istismarcıyla birlikte olmaya zorlanacak.

Önerge Meclis’e verilmeden önce darbecilerle hesaplaşma iddiasıyla çıkartılan KHK’lerin hedeflerinden biri de kadınların ve çocukların şiddetten ve istismardan korunması için çalışan kadın ve çocuk dernekleri idi. Geçtiğimiz günlerde onlarca Kadın ve Çocuk Derneğinin kapısına neden mühür vurulduğu, çalışmalarının neden engellenmek istendiği şimdi çok daha açık bir şekilde karşımızda duruyor.

Kadınlara ve çocuklara reva görülen bu tecavüz düzenini kabul etmiyoruz. Söz konusu olan haklarımız olunca çalıştırılmayan, baypas edilen Meclisin, tecavüzcüleri aklamak için canhıraş çıkardığı önergeleri kabul etmiyoruz.

OHAL bahanesi ile tecavüzcülerin salıverilmesine, kadınların ve çocukların Meclis onayı ile tecavüzcülere, istismarcılara teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.
O yasa geri çekilene kadar tüm kadınları gece gündüz demeden; işte, evde, sokakta, mecliste ve meydanda; ellerindeki her türlü araçla direnişe, tecavüzcülere karşı öz savunma hakkımızı kullanmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması
Bursa Kadın Platformu

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…