Ülkemize sahip çıkıyoruz
26.01.2017
12:30

Her basın açıklamasında bir #HAYIR vardır.

Bileşeni olduğumuz Bursa Demokrasi Güçleri olarak, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’de görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından, “Ülkemize Sahip Çıkıyoruz, Başkanlık Anayasasına HAYIR!” gündemiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Bursa Demokrasi Güçleri adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

BU TARİHSEL BİR SORUMLULUKTUR
KARANLIĞIN TÜMÜNE HAYIR DİYORUZ! 
BAŞKANLIK ANAYASASINA HAYIR DİYORUZ! 
HALKIMIZI “HAYIR” DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

2017 çok çetin geçecek bir yıl olacak. Ülkemiz ekonomik, siyasi ve bir çok anlamda kör karanlığın içine doğru sürüklenirken, ardı ardına yaşanan katliamlar, sınır ötesi operasyonlar, açığa almalar, işten çıkarmalar, gözaltı ve tutuklamalarla yeni bir yıla başladık.

Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya dönüşmüş durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe artması ile yaşam alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz hale geldik. Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirgenen ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve giderek tüm toplum umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Kentlerimiz savaş alanlarına dönüştürüldü. Sürdürülen vahşi operasyonların ardından savaşın yıkıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Binlerce insanın sokaklarda hayatını kaybettiği şehirlerimiz şimdi birer yıkıntı haline geldi. İnsanlarımızın temel yaşam ve barınma hakkı silahlarla, bombalarla ellerinden alındı.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos ortamı içerisinde önümüze bir de anayasa değişikliği paketi dayatıldı.

Anayasa değişikliği teklifi, iki siyasi parti dışında kalan toplumun büyük kesimi dışlanarak hazırlanmış ve alelacele Meclise sunulmuş, TBMM’de sözde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Muhtemelen iki ay sonra topluma bu Anayasayı oylayın denilecek. TBMM’de milletvekillerinin dahi yeterince bilgisi olmadığına inandığımız bir konuda ve yürürlükteki Anayasa’ya rağmen açık oylamaya zorlanılan bir ortamda, hele hele bir OHAL döneminde böylesi bir referandum yapmak doğru mudur?

Adalet Bakanı, “muhafazakâr kesimin oylarıyla” bu Anayasa kabul edilecek demiştir. O zaman, bu Anayasa değişikliğinin toplumu yaran, kendinden olmayanları dışlayan, kutuplaştırıcı, toplumsal gerilimler yaratacak bir anayasa olması da öngörülüyor ve göze alınıyor demektir. Bu durumda, bu Anayasa toplumsal bir sözleşme olmayacak, yalnızca bir tarafı ifade veya temsil edecek, diğer tarafı karşıya alacak demektir. Çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra, ülkemizi, hak ve özgürlüklerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir rejime evrilteceği açıktır. Anayasaya toplumun farklı kesimlerinin uzlaştığı "genel irade" yerine “özel iradeyi” egemen bir şekilde koymak, toplum düzenini bozmak ve sürekli çatışma ortamı yaratmak demektir.

Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir siyasi-hukuki metin olması gereken Anayasa metni hakkında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplumun büyük kesiminin bilgisi ve haberi dahi yoktur.

Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir.

Bugün ülkemizin geleceği açısından kritik bir dönemece girmiş bulunmaktayız.

Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına rahmet okutacak cinstendir.

TBMM’de kabul edilen bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir.

Halkın vekaletini üzerinde taşıyan parlamenterlerin, iradelerini bir kişiye teslim etmelerinin kabul edilemez.

HSYK üyelerinin yarısının, Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının bir tek kişinin iki dudağı arasında belirlenmesi asla kabul edilemez. Başta yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasinin temel gerekliliğidir. Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Yapılacak olan değişiklerin bugünkü Cumhurbaşkanını da, bundan sonra seçilecek olanları da diktatör yapacak içerikte olduğunun altını çizmek isteriz.

Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve saray 14 yıldır adım adım kurduğu piyasacı, emek düşmanı, İslamcı, faşist rejimi korumak ve kalıcılaştırmak istemektedir. Fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu anayasa teklifi, yürütmeye sunduğu olağandışı ve olağanüstü güç ve yetkiler nedeniyle 12 Eylül faşizminin anayasasını bile geride bırakmaktadır. Güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, TBMM’yi işlevsizleştiren, yürütmeyi denetim dışı tutan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, Cumhurbaşkanını anayasal düzenin merkezine oturtan bu anayasa değişikliği reddedilmelidir.

Tüm bunlardan yola çıkarak Bursa Demokrasi Güçleri; ardı ardına yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız yaralanırken, kentlerimiz yaşanılamaz hale getirilirken; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılırken, laiklik tümüyle tasfiye edilmeye çalışılırken toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak olan bu Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir.

Bursa Demokrasi Güçleri, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için sürdürdüğü mücadeleye, referandum sürecinde de devam edecektir.

Demokratik sosyal bir hukuk devleti, insan haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın temini ve toplumsal barışın sağlanması önünde en büyük engel olabilecek Anayasa değişikliği reddedilmeli, tüm bu baskı ve zor ortamı ortadan kaldırılmalıdır!

Bu tarihsel bir sorumluluktur.

Bursa Demokrasi Güçleri olarak bizler, halkımızın genel çıkarları, toplumsal vicdanımız ve çocuklarımızın aydınlık geleceği adına, söz konusu anayasa değişikliğine “HAYIR” diyoruz.

Buradan tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini büyük bir karanlığa sürükleyecek olan bu Anayasa değişik teklifine sizleri de “HAYIR” demeye ÇAĞIRIYORUZ..

Bursa Demokrasi Güçleri

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…