HAYIR diyenler buluştu
26.02.2017
14:00

Anayasa değişikliği adı altında ülkemizi tek adam rejimine mahkum etme planlarına HAYIR diyenler bir araya geldi. Hayır Bursa Platformu tarafından BAOB Yerleşkesi'nde düzenlenen forumda, birçok sivil toplum kuruluşu konuşma fırsatı buldu. Forumda bir araya gelerek demokrasi ve özgürlük adına konuşan ve bir yol haritası oluşturulmasına ışık tutan konuşmacıların katkıları ile bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Forumda oluşturulan sonuç bildirgesini Bursa Hayır Platformu adına Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Elif Yuvayapan Soner okudu.

BAŞKANLIK ANAYASASINA HAYIR

Türkiye bir oldubitti anayasa değişikliği için referanduma gidiyor. On beş yıldır ülkeyi tek başına yönetenler, on beş yılda yaratamadıkları “güveni”, ”huzuru”, “istikrarı”, başkanlık sistemiyle yakalayacaklarını iddia ediyorlar.

Oysaki biz biliyoruz ki; her istediklerini yapabildikleri bu on beş yılda;

Kamu iktisadi teşekkülleri bir bir yandaşlara peşkeş çekilerek özelleştirildi, 
İşsizlik, tarihi rekor kırarak en üst seviyeye ulaştı, 
İşçi ve emekçi ücretleri eridi, yoksulluk tavan yaptı, 
Sendikal hak ve özgürlükler baskılandı, sendikalaşmak zorlaştı, sendikalı olan işçiler kitlesel olarak işten atıldı, 
Sayısız grev yasaklanarak, sermayeden yana tutum alındı, 
İnsanlarımızın giyim kuşamına, kadınların doğuracağı çocuk sayısına varana kadar karışıldı, Laiklik ilkesi ayaklar altına alındı, 
Ülkede patlatılan canlı-cansız bombalarla ve terörle barış, huzur ortamı diye bir şey kalmadı, Ülkemiz Ortadoğu bataklığına sürüklendi. 
Kadın cinayetleri rekor sayıya ulaştı, 
Çocuk gelinlerin ve çocuk annelerin sayısı her geçen gün artıyor, 
Demokratik hak ve özgürlükler çiğnendi ve kullanılamaz hale geldi.

Şimdi bizlerden yeni yetkiler istemektedirler. 
NEDEN! 
TÜM BU OLUMSUZLUKLAR YETERLİ GELMİYOR DEMEK Kİ!..

Cumhurbaşkanlığı Anayasa değişikliği gerçekleştiğinde;

Tek adam rejimi hayata geçecek, ülkede her şeye bir kişi karar verecek.

Seçilecek kişi aynı zamanda parti başkanı olacak ve devlet parti devletine dönüşecek.

Seçilen kişi Anayasa mahkemesinin 15 üyesinden 12’sini, HSYK’nın yarıdan fazlasını atayarak yargıyı tamamen kendisine bağlayacak.

İstediği kadar başkan yardımcısı atayarak devleti aile şirketi gibi yönetme hakkını elde edecek.

Bakanlar başkan tarafından atanacak, meclise karşı değil kendisini atayan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanın, yardımcıların, atadığı bakanların yaptıkları işlerden yargılanması için 600 milletvekilinden 400 milletvekilinin oyu gerekecek.

Meclisin her türlü denetimi ortadan kalkacak, çoğunluğu elde eden cumhurbaşkanı meclisi de kontrol edecek.

80 milyonluk ülke ortak akıl, uzlaşma kültürü yerine tek kişinin aklıyla yönetilecek.

Camiye, kışlaya, üniversiteye, eğitime sağlığa, güvenliğe tamamen siyaset hakim olacak, devlet parti devletine dönüşecek.

Bu gelişmeler ışığında bu değişikliğin sonuçlarını görerek; 
Ülkenin yıkıma, halkın uçuruma daha fazla sürüklenmesini önlemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Çocuklarımızın savaşlarda kırılmasını engellemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Türkiye’nin Libya, Irak ve Suriye’de yaşanan türden katliamlara sahne olmasını önlemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Ülkenin bir tek kişi tarafından Olağanüstü hal, Sıkıyönetim ve savaş hali yasalarıyla yönetilmesinin önüne geçmek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Nasıl düşüneceğimize, neye inanıp-inanmayacağımıza, yaşam tarzımızın nasıl olacağına olağanüstü yetkilerle donatılmış bir adamın karar vermemesi için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Grev ve direniş, söz, basın -yayın ve örgütlenme hakkının bir kişi tarafından belirlenmesine dur demek için ‘HAYIR’ demeliyiz.

İrademizi, seçme-seçilme hakkımızı bir tek kişinin eline teslim etmemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Parlamentonun, mahkemelerin, üniversitelerin bir tek kişinin keyfi yönetimine bağlanmasını önlemek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Daha iyi koşullarda yaşama istemini dile getiren, çalışma ve iş koşullarının iyileştirilmesini isteyen, tam hak eşitliği, barış ve demokrasi isteyen, kadınların horlanıp-aşağılanması ve cinsiyetçi ayrıma tabi tutulmasına karşı çıkanların bir kişi tarafından “hain” ilan edilerek zindanlara kapatılmasına set çekmek için, ‘HAYIR’ demeliyiz.

Elbette en önemlisi, barış ve huzur içinde, kutuplaşmadan, ötekileştirmelerden uzak kardeşçe, güven içinde yaşamak için, ülkede yaşayan herkesin iktidarda olsun olmasın gülebildiği, yaşayabildiği huzurlu bir Türkiye için HAYIR demeliyiz.

#HAYIRBURSA

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…