Nilüfer Çevre Durum Raporu
Proje Sahibi:
Projeye Başlama Tarihi: 2006
Proje Yetkilisi: Nilüfer Yerel Gündem 21 (Nilüfer Kent Konseyi)
İletişim: 224 4523200

NİLÜFER ÇEVRE DURUM RAPORU

Yeni milenyumun hemen başında, yüz yıllık macerasını gözlemleme olanağı bulduğumuz ama geçmişi binlerce yıla dayanan Bursa kentinin, içinde yaşadığımız bölümü olan Nilüfer ilçesinin, çevre durum raporunu hazırlamak üzere yola çıktığımızda işimizin bu denli güç olduğunu tahmin etmiyorduk. 

Çalışmanın kapsamını tartışırken, bir yandan konuyu sınırlamaya, raporun gerçek bir envanter olmasını sağlamaya özen gösteriyor diğer yandan hiçbir alanı dışarıda bırakmadan kapsamlı bir rapor oluşturmayı hedefliyorduk. Genel bir taslak oluşturduktan sonra, konunun ilgili taraflarına çağrı yaparak, rapor ile ilgili ortak çalışma istek ve hevesimizi ifade ettik. Arazi Kullanımı ve Çevre Grubu, Nilüfer Yerel Gündem 21’in diğer özel ilgi gruplarından farklı olarak bünyesinde ağırlıklı olarak teknokratları ve konunun uzmanlarını bulunduran bir çalışma grubu olarak oluşacaktı. Zaten böylesi bir çalışmayı üretebilmenin başkaca da bir yolu yoktu. 

Raporun hazırlanması aşamasında karşılaştığımız büyük sorunlarda bu noktada ortaya çıkmıştır. Raporun oluşumunda gördük ki su, toprak ,hava, tarımsal varlık, sanayileşme bilgileri vb. bazdaki hemen tüm bilgilerin Bursa kenti ölçeğinde derlenmiş olduğunu, bunların büyük bölümünün güncelliğini yitirmiş hale geldiğini, Bursa’nın merkez ilçeleri olan Osmangazi, Yıldırım ve bizim kentimiz Nilüfer ile ilgili spesifik, ayrıştırılmış bilgilerin olmadığının farkına vardık. Bu bilgilerin detayına ulaşabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmada bir çok kurum elinde yer alan bilgileri bizlerle paylaştı. Bazı değerleri enterpole etmek zorunda kaldık ve bunları metin içinde belirttik. Dolayısıyla 2005 tarihinden sonra yapılması planlanan çalışma, ölçüm ve istatistiklerin değerlendirilmesinde mutlaka merkez ilçelere ait bilgilerin ayrı olarak tasnif edilmesine ve kayıt altına alınmasına özel bir önem göstermek gerektiğini belirtmek isteriz. 

Elinizdeki bu rapor Nilüfer İlçesi idari sınırları içinde yer alan tüm çevresel sorunları ve kaynaklarını bir araya getirmiş bir envanter niteliği taşımaktadır. Raporun hazırlanması aşamasında çok sayıda kişi ve kuruluşun katkı ve destekleri oldu, hepsine sonsuz teşekkürlerimizi belirtiyoruz. Ayrıca raporun redaksiyonu ve birleştirilmesinde Grup Kolaylaştırıcımız Çevre Mühendisi Zerrin GÜLEŞ canla başla çalışarak, raporun yayınlanabilir hale gelmesini sağlayarak özel bir teşekkürü hak etti. Tabii ki raporun basılarak sizlere ulaşmasını sağlayan Türkiye Yerel Gündem 21 Programına, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği-Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği’ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

RAPORUN HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAYANLAR


Güllü AKAR DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 
Yüksel AKGÜN  Ziraat Mühendisi 
Muzaffer ALAGÖZ  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Alev ARIN  Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 
Özgen BAKMAZ  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Dilara BİTİK  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Ozan ERGÜN  BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yaşar FİDAN  Jeoloji Mühendisi 
Nevin GÖKÇEŞME   Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Zerrin GÜLEŞ  Nilüfer Yerel Gündem 21 (Nilüfer Kent Konseyi) 
Hakan IŞIKÇI  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Ali KARADENİZ  Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
Mehmet KARTAL  Nilüfer Yerel Gündem 21 (Nilüfer Kent Konseyi)
Aslıhan KÜÇÜKBALLI  Uludağ Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Çevre Müh.Bölümü 
Hasan KÜÇÜKBALLI  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Esin MIHÇI TMMOB  Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi 
Hatice MOLLAHASANOĞLU  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Sibel ÖZER  Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Gökhan ÖZSOY Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Nihan ÖZTÜRK  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
N.Kamil SALİHOĞLU  Uludağ Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Çevre Müh.Bölümü 
Dilnaz SARISÖZEN  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Nazlı SIKIK  Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 
Adnan SIRDAR  DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 
Erhan SOLMAZ  Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi 
Sema Ç. TOKGÖZ Nilüfer Belediyesi APK Müdürlüğü 
Zeynel TÜMSAVAŞ  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Arzu ÜNAL  Bursa Tarım İl Müdürlüğü 
Tahir YILMAZELİ  Nilüfer Belediyesi Planlama Müdürlüğü 

* Liste soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…